Focusdag 2017

Bij deze wil PerspectieF iedereen van harte uitnodigen voor de hele Focusdag, en de ALV in het bijzonder. De ALV is de kans voor leden om mee te denken, mee te beslissen en met elkaar in gesprek te gaan over PerspectieF. Daarnaast zal ook tijdens de ALV de bestuursvoordracht besproken worden en zal de uiteindelijke bestuurswissel ook daadwerkelijk plaatsvinden. Naast de ALV zullen er verschillende sprekers langskomen, is er een lunch en een afsluiteinde borrel.

Datum: Zaterdag 24 juni, 09:00-17:00
Adres: Breestraat 60, Leiden

Zet 24 juni in de agenda en reserveer deze voor de Focusdag in Leiden! Graag ontvangen we jouw aanmelding via het formulier in de rechterkolom.

Deadline moties ALV

Op de ALV is er mogelijkheid voor leden om moties in te dienen. De deadline voor de moties is woensdag 14 juni 2017 voor 20.00 ’s avonds. Dit geeft het bestuur genoeg tijd hier een pre-advies op te schrijven en dit tijdig te communiceren met de rest van de leden. De moties mogen worden gestuurd naar secretaris@perspectief.nu

Prayer - Breakfast Focusdag

Jongeren bij PerspectieF zijn niet alleen lid van een politieke jongerenorganisatie, maar ook van een christelijke beweging van actieve christenen, die het verschil willen maken in hun dorp of stad. In het afgelopen jaar is er steeds een aantal gebedspunten in de nieuwsbrief naar alle leden gestuurd, zodat we ook in gebed op elkaar en op de wereld betrokken zijn. De Focusdag willen we beginnen met een gebedsontbijt, waarin het jaarthema 'recht en gerechtigheid' weer centraal staat. We lezen met elkaar twee korte gedeelten (Psalm 72 en 1 Timotheüs 2). Graag ontmoeten we je in Leiden!