Smaakmakers 2018|2019

De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2018 en de provinciale verkiezingen in 2019. Dat klinkt nog ver weg, maar toch willen wij in een vroeg stadium beginnen met het enthousiasmeren van jongeren voor de lokale politiek. De behoefte voor meer jongeren die betrokken zijn bij het raad- en statenwerk is groot, net als de potentie bij jongeren. Om jongeren optimaal te kunnen begeleiden richting de lokale verkiezingen is PerspectieF in samenwerking met het opleidingsinstituut van de ChristenUnie begonnen met Smaakmakers2018|2019. 

Jongeren die interesse hebben in de lokale politiek en daarin graag een rol zouden willen vervullen, worden twee jaar lang begeleid door een mentor, een jonge fractiemedewerker, raads- of statenlid. Samen met een mentor kan er ontdekt worden of de lokale politiek bij je past, wat het raads- of statenwerk inhoudt, wat er zowel praktisch als inhoudelijk bij komt kijken? Denk hierbij aan contacten met een fractie, campagne voeren, het politieke spel leren kennen enz. Wil jij toewerken naar de lokale verkiezingen door meetings, cursussen, werkbezoeken en mentoring? Of ben jij een jonge fractiemedewerker, raads- of statenlid en vind jij het leuk om twee jaar lang een jongere te begeleiden geef je dan op! 

Wat vragen wij van deelnemers:
- Motivatie om je twee jaar lang te verdiepen in de lokale politiek
-Tijd om te investeren in de gesprekken met de mentor 
- Initiatief om deel te nemen aan o.a. activiteiten en vergaderingen binnen jouw gemeente 

Wat vragen wij van mentoren:
- Motivatie om een jongere twee jaar lang te begeleiden 
- Tijd om te investeren in de gesprekken met een jongere
- Initiatief om jongeren mee te nemen naar o.a. activiteiten en vergaderingen binnen jouw gemeente

Nieuws van Smaakmakers

Smaakmakers2018|2019 is inmiddels een jaar aan de gang. Hoog tijd dus om de balans op te maken. Hoe vergaat het Smaakmakerskoppels? Wat houd hun bezig? Wat hopen ze aankomend jaar nog te leren? Dit keer zijn Jurjen Dieleman en Timo Dijkstra aan het woord. Benieuwd naar hun verhaal, lees dan verder!

Even voorstellen 
Mentor: Mijn naam is Jurjen Dieleman, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Bergschenhoek, een van de drie dorpen die samen de gemeente Lansingerland vormen. In de afgelopen zomer ben ik afgestudeerd als politiek-historicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In september ben ik gestart met een traineeprogramma informatiemanagement. Tijdens dit tweejarige programma zal ik worden gedetacheerd bij verschillende overheidsorganisaties. Een interessante start van mijn werkzame leven in ieder geval.

Smaakmaker: Mijn naam is Timo Dijkstra en ik ben een 23-jarige student Industrieel Ontwerpen in Delft. Nadat ik een keer gestemd had, vroeg ik mij af of het niet goed zou zijn meer betrokken te zijn bij de politiek. En dan niet alleen vanaf de zijlijn, maar ook door er persoonlijk actief bij betrokken te raken.

Wat beweegt je om actief te zijn binnen de lokale politiek?
Jurjen: Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, in Lansingerland dus. Raadslid werd ik omdat er een plek vrijkwam in de gemeenteraad toen mijn fractievoorzitter wethouder werd in onze gemeente. Voor die tijd mocht ik al langer meedraaien in de lokale politiek. Nadat ik op mijn veertiende een keer deelnam aan een jeugddebat, werd ik door de ChristenUnie-fractie meegenomen in het werk in de gemeenteraad. Zo kwam ik in 2014 dus op de kieslijst, om na de formatie uiteindelijk de gemeenteraad in te schuiven. De lokale politiek is een prachtige plek om je talenten en energie in te zetten voor de samenleving in je directe omgeving. Punten waar je mee bezig bent zijn vaak concreet en hebben een direct gevolg. Daarmee werk je mee aan de bloei van je stad of dorp en kun je laten zien hoe je als volgeling van Christus deze bloei voor ogen hebt. Dat drijft mij om actief te zijn in de lokale politiek. 

Timo: Ik vraag mij weleens af of de huidige vorm van politiek de meest geschikte is om ons land te besturen, maar dit is nu eenmaal het systeem waaraan we op dit moment gebonden zijn. En naar mijn mening vertegenwoordigt de ChristenUnie dat ook in haar manier van werken: niet alles is zoals het moet zijn, maar we kijken samen hoe we vanaf hier gaan naar een maatschappij die meer lijkt op hoe God bedoeld heeft.

Welke bijdrage levert Smaakmakers2018|2019 daaraan?
Jurjen: Ik ben erg enthousiast over het programma Smaakmakers2018|2019. Jongeren kijken vaak op een frisse manier tegen onderwerpen aan en durven buiten de bestaande kaders te denken. Daarmee kunnen wij een nuttige bijdrage leveren aan de lokale politiek. Zelf begeleid ik twee enthousiaste jongeren die aan het ontdekken zijn hoe zij bij kunnen dragen aan de politiek in hun stad. Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe zij zich ontwikkelen en er achter komen wat wel en niet bij hun past. En zelf leer ik van hen weer om op een andere manier tegen de dingen aan te kijken die voor mij in drie jaar alweer heel normaal zijn geworden in de gemeentepolitiek.

Timo: Na enige tijd landelijk voor PerspectieF actief te zijn geweest, wilde ik ontdekken of ik lokaal iets kon betekenen, omdat sommige thema’s hier pas echt vorm krijgen. Gaandeweg ben ik er steeds meer achter gekomen dat een publiekelijk zichtbare functie mij niet past en dat ik dat ook niet ambieer, maar ik wilde graag ontdekken op welke manier ik mij wel kon inzetten. Smaakmakers2018|2019 was voor mij het zetje in de rug om contact op te nemen met de ChristenUnie-fractie van de gemeenteraad. Zo raakte ik in contact met betrokken en bevlogen mensen die het geluid van de partij in Delft uitdragen. Samen met een andere deelnemer aan het traject volgen we nu bijvoorbeeld de besluitvorming rondom een onderwerp om te ontdekken hoe de besluitvorming rondom een complex onderwerp zich voltrekt. Daarbij is het geweldig een inspirerende coach te hebben die in een andere gemeente al bestuurlijke ervaring heeft opgedaan, waardoor we met hem kunnen overleggen en hij ons relevante achtergrondinformatie kan geven. Gecombineerd met het laagdrempelig contact binnen de fractie helpt dat om snel een beter beeld te vormen van hoe de politiek op deze schaal werkt.

Wat hoop je in het kader van Smaakmakers2018|2019 nog te leren?
Jurjen: Op dit moment ben ik nog het jongste raadslid van de ChristenUnie in Nederland, maar ik hoop dat daar vanaf 2018 verandering in komt en vele jongeren namens de ChristenUnie zich in mogen zetten in hun dorps- of stadspolitiek. Gaan jullie samen met mij deze uitdaging aan?

Timo: Waar ik mij op dit moment nog voornamelijk verdiep in hoe de processen lopen en wie daarbij betrokken zijn, hoop ik met Smaakmakers2018|2019 ook te ontdekken of er binnen dat alles ook een plaats is waar ik iets kan toevoegen en concrete stappen te maken om dat op den duur ook te realiseren. Al met al ben ik erg tevreden dat ik deelneem aan Smaakmakers2018|2019 en ben ik erg benieuwd wat de toekomst brengen zal.

Smaakmakers gelanceerd

Na een aantal maanden nadenken, gesprekken voeren en organiseren mochten we afgelopen vrijdagavond Smaakmakers lanceren. Gert-Jan Segers opende de avond met een speech, waarbij hij onder andere inging op thema’s als hoop en geloof als inspiratie bron. Na deze inspirerende speech werd uitleg gegeven over Smaakmakers zelf. Waarom zijn wij hiermee begonnen? Hoe ziet het mentorschap eruit? Wat gaat er de komende twee jaar gebeuren? Vervolgens kwamen raadsleden Dico Baars en Jurjen Dieleman wat vertellen over hun werkzaamheden, waarbij de eerste vanuit een praktische insteek sprak over een week uit het leven van een raadslid. De tweede ging als jongste raadslid van de ChristenUnie in op de betekenis van jong zijn in de lokale politiek. Vervolgens vond een interview plaats met twee raadsleden, Daan Westrate en Anil Kumar, en twee statenleden, Bernadette van den Berg en Alwin te Rietstap. Vragen over de rol van vrouwen, waarom juist de provincie en hoe is het om als jongere te werken tussen veelal oudere mensen kwamen voorbij. Toen was het tijd voor de speeddate. In drie rondes zijn jongeren het gesprek aangegaan met fractiemedewerkers, raads- en statenleden (potentiële mentoren). Tijdens deze gesprekken kwamen zowel praktische als inhoudelijke vragen aan bod. Als afsluiter hebben we nog een tijd lang nageborreld. Al met al mogen wij terug kijken op een druk bezochte, inspirerende, informatieve en gezellige avond. 

Mocht je niet aanwezig zijn geweest, maar wel interesse hebben in Smaakmakers geef je dan op! Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Annika van de Belt of Annerieke Pruim.

Foto's lancering Smaakmakers