Zwolle

Zwolle is een dynamische Hanzestad met een rijke historie. Een stad vol betrokkenheid, ondernemingszin en culturele festiviteiten. Door de verschillende hogescholen heeft Zwolle een groot potentieel aan betrokken studenten en jongeren. Maar net als iedere stad heeft ook Zwolle te kampen met verschillende problemen en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid. PerspectieF Zwolle en de lokale ChristenUnie-fractie willen bezig gaan met het onder de aandacht brengen van belangrijke thema’s. Het bestuur in Zwolle zet zich in om meer jongeren in Zwolle te betrekken bij het werk van de lokale overheid. Regelmatig worden er activiteiten en evenementen georganiseerd waar jij bij kunt zijn. Hou daarvoor onze agenda in de gaten, of volg onze voorzitter op twitter!

Actief worden Zwolle?

Laat winkelketens niet bepalen wat ‘vrijheid’ is

Zondagsrust. Het klinkt als een woord van de vorige eeuw dat in 2017 nauwelijks nog betekenis heeft. Terwijl het juist in een tijd van jongeren met burn-outs, eenzaamheid onder ouderen, en ketens die de binnensteden overnemen, relevanter is dan ooit.

In Zwolle laait de discussie over zondagsopenstelling van winkels regelmatig op. Er is nu een compromis: eens per maand een koopzondag, en drie extra voor rond de feestdagen. Maar nog altijd klinkt de roep om meer koopzondagen. Onder hem mom ‘vrijheid’ voor de ondernemers moet die groep de ruimte krijgen zelf te bepalen of ze open gaan of niet. Een mooi verhaal, want wie kan er nu tegen vrijheid voor ondernemers zijn? Zij krijgen de ruimte om te ondernemen, wij om bij te binnen te wandelen op onze vrije dag.

Maar wat me heel sterk opvalt aan de discussie is dat het juist de grote ketens zijn die het hardste roepen om volledige zondagsopenstelling. Terwijl veel kleine ondernemers er vaak niet op zitten te wachten. Het steekt mij dat die ketens doen alsof zij het hele winkelaanbod in Zwolle vertegenwoordigen, terwijl het juiste de kleine winkels met weinig personeel en de eenmanszaakjes zijn die karakter aan de stad geven. Juist door de kleine ondernemer onderscheidt Zwolle zich van andere steden.

En die zien zo’n volledige zondagsopenstelling dus vaak niet zitten. Ik sprak laatst een ondernemer met een prachtige winkel die iedereen in Zwolle kent. Maar hij wil niet open op zondag, want dat is de enige dag dat hij vrij is en zijn gezin ook: op maandag is hij thuis, maar zitten de kinderen op school en is zijn partner aan het werk. Zondag niet. Dan is iedereen er en kunnen ze samen iets doen, al was het maar samen televisiekijken. Die vrije dag is hem veel waard.

Maar, zo hoor ik je zeggen, hij kan er toch zelf voor kiezen om dicht te blijven? Dan hoeft de rest toch niet ook dicht te blijven? Het punt is nou juist dat de koopzondag geen extra omzet oplevert over de hele week gezien: wat we op zondag extra kopen, kopen we op dinsdag en donderdagavond minder. Het levert niets op. Maar als je dicht blijft loop je die omzet wel mis, en dus moet je eigenlijk open. Anders schiet je jezelf in de voet. Zogenaamde ‘vrijheid’ wordt daardoor dwang. En de kleine ondernemer, die Zwolle uniek maakt, is daar vooral de dupe van. De ketens hebben voldoende personeel om open te gaan, maar hij of zij zal zelf achter de toonbank moeten gaan staan.

Juist hierom vind ik dat de overheid hier een taak heeft. Want dit gaat niet alleen om een technische vraag: wel of geen zondagsopenstelling. Nee, het gaat om de vraag wat voor samenleving we willen. Over wat we belangrijk vinden. Willen we naar een samenleving waarin 24/7 de norm wordt? Waar gezinsleden volledig langs elkaar heen leven in volgepropte dagen? Waar we geen tijd meer om bij elkaar of bij oma op bezoek te gaan? Of willen we samenleving waarin rust belangrijk is? Waar we een ‘human being’ zijn in plaats van een ‘human doing’? Waar we de tijd nemen voor elkaar? En dan kies ik voor een dag van rust, om tot onszelf en tot elkaar te komen, om te onthaasten. Te beginnen door een gezamenlijke rustdag te beschermen, omdat ik geloof dat Zwolle daar nog een fijnere stad van wordt. Een stad met echte vrijheid.

 

 

Marijn tweede plek PJO-Debat RijssenVorige week ging Marijn de Jong namens Perspectief Zwolle naar Rijssen voor het jaarlijkse PJO debat georganiseerd door SGPJ! Daar moest hij het opnemen tegen de Jonge Democraten, Jonge Socialisten, CDJA en SGPJ. Na een sterke eerste ronde moest er een coalitie gevormd worden, welke met de SGPJ snel voor elkaar was. De tweede (coalitie)ronde werd dan ook overduidelijk gewonnen en ook in de laatste ronde (hoofddebat) kwam Marijn goed uit de verf.

Al met al mocht hij in de thuisstad van de SGPJ toch een welverdiende tweede plek in ontvangst nemen.

Happen tegen voedselverspilling

20 liter sinaasappelsap, ruim 100 gehaktballetjes, bakjes gemengd fruit, stukjes meloen en tomaatjes. Op zaterdag 7 mei deelde PerspectieF Zwolle een heleboel 'gered voedsel' uit in het centrum. Gered omdat het anders in de container zou belanden. Dozen sinaasappels die weggegooid werden omdat er eentje in de doos niet goed was. Daar maakten wij verse jus van en vroegen door de alles uit te delen aandacht voor voedselverspilling. Omdat wij veel hebben met de aarde, en niets met het weggooien van goed eten.

In The Economist stond recent dat 80% van de landbouwgronden gebruikt wordt om eten te maken voor het westen. Een derde daarvan bereikt de consument niet eens, terwijl geen enkele producent kan garanderen dat de productie zonder slavernij of de schending van andere mensenrechten tot stand is gekomen. Dat veranderen vergt een boel, maar begint bij kleine dingen. Bijvoorbeeld door 'gered' sinaasappelsap te drinken in het zwoele Zwolle!

Klik hier voor het persbericht!

PerspectieF Zwolle organiseerde halfjaarlijkse Studentendebat

Op 13 april organiseerde de Zwolse afdeling het studentendebat. Nooit eerder waren zoveel Politieke Jongerenorganisaties vertegenwoordigd. Met debaters van de JOVD, CDJA, de Jonge Democraten, de Jonge Socialisten en PerspectieF was het een drukte van belang. Als deze verbindingen met de landelijke politiek moesten natuurlijk gecompenseerd worden, en dat werd door de jury gedaan. Die werd gevormd door William Dogger, fractievoorzitter van Swollwacht (de enige lokale partij in de Zwolse raad) en Marieke van Bolderen, de Zwolse stadsdichter die zoekt naar de poëzie in de politiek.

 Voor de pauze lag het beleefdheidspeil erg hoog, maar na een donderspeech van Dogger vlogen de debaters elkaar in het vervolg in de haren. Stellingen als ‘de positie van de lokale overheid moet versterkt worden door de gemeente meer en zwaardere verantwoordelijkheden te geven: de macht aan de stad’ en ‘een raadgevend referendum gaat niet ver genoeg; het is tijd voor correctieve referenda’ passeerden de revue. Toen de rook was opgetrokken bleek het team van de JOVD het beste te zijn, waarna het debat voortgezet werd aan de bar. 

Gaan voor een schonere stad!

Een paar maanden geleden begonnen een paar Zwolse PerspectieF’ers zich erover te verbazen dat gescheiden inzamelen van afval (omgekeerd inzamelen) niet mogelijk was voor veel plekken in Zwolle. Juist daar waar veel studenten wonen: het centrum, de wijk net buiten de gracht, en rondom hoogbouw. Het idee ontstond om daar een brief over te schrijven aan het College van Burgermeester en Wethouders, en naar de Zwolse Gemeenteraad. Toen er een inhoudelijk sterke brief lag is er contact gezocht met de andere in Zwolle actieve Politieke Jongerenorganisaties, en bleek dat dit het eerste onderwerp is waar we unaniem belang aan hechtten. De brief werd opgesteld door PerspectieF Zwolle, maar mede-ondertekend door JOVD, Jonge Democraten, CDJA, Jonge Socialisten, ROOD, en DWARS. Natuurlijk gaat politiek niet meer zonder campagne, dus werd er door een media-offensiefje ingezet. Verschillende lokale media, waaronder De Stentor, plaatsten een artikel, en voorzitter Ruben van de Belt was te gast bij de Zwolse Omroep om over het plan te praten. 

Toen de raad ter oren kwam dat de PJO’s deze brief wilde versturen bleek dat verschillende partijen brood zagen in het idee. Er werd een motie opgesteld door de VVD en ChristenUnie, waarin expliciet verwezen werd naar onze brief en de inhoudelijke lijn werd gevolgd. Toen deze motie in stemming werd gebracht stemde de Zwolse raad unaniem in, en nu gaat de wethouder aan de slag met datgene waar een paar PerspectieF’ers zich een paar maanden eerder vragen bij hadden: omgekeerd inzamelen in heel Zwolle! 

PerspectieF Zwolle aan tafel bij de Provincie Overijssel

Na Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen voorjaar presenteerden coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie een akkoord met de titel ‘Overijssel Werkt.’ Een stuk waaruit blijkt dat de partners willen werken aan leefbaarheid, gemeenschapsvorming, cultuur, en duurzaamheid. Maar is dat ook gelukt, vroegen de Overijsselse Politieke Jongerenorganisaties zich af, en samen met de Jongerenraad Overijssel namen ze de proef op de som.

PerspectieF en de andere PJO’s

Die nauwkeurige blik resulteerde in een zestal punten waar de PJO’s en de Jongerenraad ruimte voor aanscherping zagen. Daarbij ging het vooral om bereikbaarheid van dorpen rondom de grote steden—voor belang van alle studenten in de provincie—en leefbaarheid van de regio, met speciale aandacht voor cultuur. PerspectieF Zwolle kon zich daarin herkennen, en ondertekende de brief samen met JOVD Zwolle, CDJA IJsseldelta en JOVD Twente.

Wil dat zeggen dat de PJO’s op één lijn zaten? Dat niet, als PerspectieF hadden wij graag meer aandacht gehad voor duurzaamheid en innovatie, omdat milieubeleid bepalend is hoe de wereld van morgen er uitziet. Maar ook voor het ruimte bieden aan vluchtelingen en asielzoekers in de provincie; als jongerenorganisatie willen wij niet alleen opkomen voor jongeren die al in Overijssel wonen, maar ook voor hen die er veiligheid en vrede zoeken.

Inspreken in Statenvergadering en het vervolg

Op een woensdagochtend waren we samen met de andere PJO’s en de Jongerenraad uitgenodigd om te gast te zijn in de vergadering van de commissie Beleid & Financiën. De statenleden waren goed voorbereid en om de beurt uitte ze waardering en stelde ze vragen, zowel kritisch als lovend. Het resulteerde in een boeiend gesprek tussen de aanwezige jongeren en de leden, maar dat zou niet het einde zijn. Zowel de Partij van de Arbeid als de ChristenUnie staken de hand uit en vroegen ons nadrukkelijk om in contact te blijven op het thema van bereikbaarheid en vervoer. Die geste werd natuurlijk meteen aangegrepen en momenteel worden er vervolgstappen gezet, zowel in het contact met de statenleden als in het uitrollen van een gezamenlijke actie. Met andere woorden: wordt vervolgd.