Programma Politieke training

De politieke training helpt je groeien in de politieke vaardigheden die nodig zijn om invloed uit te oefenen binnen PerspectieF, binnen de lokale ChristenUnie of op landelijk niveau. Ervaren sprekers zullen je leren over onderwerpen als lobbyen, campagnevoeren, schrijven en debatteren. De trainingsmomenten zullen eens in de twee weken op maandagavond plaatsvinden, met de startdag op zaterdag. Elke avond kent een eigen voorbereiding; opdrachten worden individueel, in groepen of met de coaches uitgevoerd. Het programma is als volgt:

1. Startdag: de christelijk-sociale traditie | 10 november 2018

De startdag zal in het teken staan van kennismaking en leren over christelijke politiek. Tijdens deze dag zal de spreker ons meenemen in de wereld van christelijke politiek. In vogelvlucht gaan we van haar ontstaansgeschiedenis naar de verschillende manieren waarop je christelijke politiek kunt bedrijven.

De deelnemers krijgen deze dag ook gelegenheid te pitchen voor de aanwezigen. Het is de bedoeling dat de deelnemers worden uitgedaagd met verve te presenteren waarom ze zich hebben aangesloten bij de politieke training van een christelijke jongerenorganisatie. Daarbij letten de toehoorders niet alleen op inhoud, maar ook zeker op de spreekvaardigheid en lichaamstaal. Voor het competitieve element wordt gezorgd door de titel ‘Pitcher van de dag’.

2. Argumenteren & Debat | 19 november 2018

Deze avond zal in het teken staan van debat. Hoe bereid je je het beste voor op een debat? Welke argumenten zijn overtuigend? Hoe kom je met voorstellen die door de meerderheid worden aangenomen? 

3. Lobbyen | 03 december 2018

Deze avond draait om de wisselwerking tussen politiek, praktijk en samenleving. De spreker zal de in’s en out’s van lobbyen en netwerken aan de hand van eigen ervaringen een gezicht geven. Na de spreker zullen de deelnemers in groepjes werken aan een casus die te maken heeft met lobbyen en netwerken. De deelnemers moeten met oplossingen komen voor een bepaald politiek dilemma. Politiek draait om keuzes maken: welke keuzes maken de deelnemers hierin en welke route leggen ze af? Een pittig debat en stevige onderhandeling wordt niet geschuwd. 

4. Actievoeren en campagne | 17 december 2018

Zeker jongeren zijn vaak vol wilskracht als het gaat om acties, maar een goede actie heeft meer nodig dan alleen wilskracht. Vele zaken komen kijken bij het opzetten en voeren van een goede actie. Dat begint bij het kiezen van een actueel politiek thema en een glasheldere formulering van de waarom-vraag. Daar komt voor een christelijke politieke jongerenorganisatie bij dat het een thema voor jongeren is, actueel is, een christelijke inslag heeft en prikkelend is. Een actueel thema waarbij teruggekeken kan worden op de Gemeenteraardsverkiezingen en uitgekeken wordt naar de Europese verkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen.

5. Schrijven en opinie | 14 januari 2019

De avond staat in het teken van schrijfkunst en een journalist zal de do’s en don’ts uitleggen met betrekking tot het schrijven van een opinieartikel. De spreker geeft voorbeelden van goed en fout geschreven artikelen op websites en in kranten. Tijdens de avond krijgen de deelnemers feedback op hun zelf geschreven artikelen.

6. Politiek en media |  31 januari 2019 (let op: dit is een donderdag!)

De spreker geeft de deelnemers een beknopte mediatraining. Vragen als ‘wat werkt wel, wat werkt niet’, ‘hoe sta je voor een camera’, ‘hoe zorg je dat de media je sympathiek vinden’, ‘hoe zorg dat je dat teksten worden geplaatst zoals jij wil’, ‘hoe belangrijk is social media’, komen deze avond voorbij. Na de inhoudelijke behandeling gaan de deelnemers zelf aan de slag met het onderdeel onderdeel interviewen. Spreker fungeert als interviewer en zal de deelnemers bevragen op hun politieke wensen, waarin ze worden uitgedaagd door scherpe vragen.

7. Afsluitende avond: spreken en debatteren | 11 februari 2019

Coaches zijn uitgenodigd bij deze afsluitende avond op een alternatieve locatie. Deze avond zal er gepitcht en gedebatteerd worden om zo de geleerde vaardigheden in praktijk te brengen. Op de avond zal ook worden bekendgemaakt welke deelnemer het beste opinieartikel heeft geschreven. Deze deelnemer zal daarvoor een prijs ontvangen.

Veranderingen in dit programma zijn onder voorbehoud.