Duurzaamheid

Dit was één van de speerpunten van het seizoen 2017-2018. De nieuwe speerpunten komen zo snel mogelijk op de website. 

Waar de politieke jongerenorganisaties het met elkaar eens zijn dat het hoog tijd is om klimaatverandering aan te pakken, is dit bij de moederpartijen niet altijd het geval. Kortetermijndenken en economische belangen winnen het nog te vaak van noodzakelijke systeemveranderingen. Daarom zet PerspectieF zich dit jaar in voor duurzaamheid. Hierbij beseffen we dat het noodzakelijk is om samen te werken met andere organisaties om werkelijk impact te kunnen maken.

De projectgroep die met dit thema aan de slag zal gaan kan zich buigen over verschillende thema’s. Want hoe moet een energietransitie plaatsvinden? Hoe moeten we omgaan met wereldwijde problemen als grondstofschaarste en klimaatvluchtelingen? En wat kun jij als individu doen voor het klimaat? De verschillende raakvlakken van duurzaamheid geeft mensen met diverse achtergronden de mogelijkheid actief te worden in deze projectgroep.