Prestatiedruk

Dit was één van de speerpunten van het seizoen 2017-2018. De nieuwe speerpunten komen zo snel mogelijk op de website. 

De druk op studenten neemt toe en veel jongeren krijgen te maken met een burn-out. Vanuit de maatschappij wordt steeds meer van jongeren verwacht: Voor het vinden van een baan is een goed CV van groot belang, dus al op jonge leeftijd is het belangrijk om unieke ervaring op te doen. Deze ervaring kun je opdoen door naast je studie bijvoorbeeld commissiewerk of bestuur te doen, maar door de invoering van het leenstelsel wordt studeren duurder. Dit zorgt ervoor dat snel afstuderen en het hebben van een bijbaan ook belangrijk zijn, wat met elkaar kan conflicteren.  Deze hoge verwachtingen verhogen de prestatiedruk onder jongeren, die vaak lijden aan prestatiestress.

Als PerspectieF maken we ons zorgen om deze trend en willen we ons uitspreken tegen de normalisering van deze druk. Want hoe normaal is het om studenten onbetaald stage te laten lopen terwijl ze geen studiefinanciering krijgen? Zorgt decentrale selectie er niet juist voor dat de druk te presteren zich al verplaatst naar de middelbare school? En welke rol speelt social media in de toenemende prestatiedruk? Met de projectgroep willen we ons inzetten om zowel bewustwording te creëren als met concrete acties het politieke debat te beïnvloeden.