Techniek & Onderwijs

Dit was één van de speerpunten van het seizoen 2017-2018. De nieuwe speerpunten komen zo snel mogelijk op de website. 

“Technisch VMBO luidt de noodklok.[1]” “ Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici.[2]” Hoewel er op de arbeidsmarkt veel vraag is naar mensen met een technische achtergrond, blijft het aanbod achter op de vraag. Techniek is te vaak een ondergeschoven kindje in het onderwijs en Nederland loopt het risico haar toppositie in de wereld kwijt te raken.

Als PerspectieF vinden we daarom dat het tijd is voor een herwaardering van techniek. Belangrijk is dat hierbij aandacht geschonken wordt aan alle niveaus. Al in het basisonderwijs zien we dat de focus vaak ligt op theoretische vaardigheden als rekenen en taal. Goed onderwijs is echter meer dan dat en praktische vaardigheden verdienen meer aandacht. Met onze projectgroep willen we ons inzetten voor goed opgeleide werknemers op zowel het MBO, HBO als de universiteit, zodat Nederland een belangrijk exportland blijft van innovatieve producten.