Nijsgearfetting

Interview met kandidaat-Secretaris Nathánaël Post

7.pngFreed 17 Juny 2022 We bevinden ons rustig en geduldig naast het open raam in een trein richting Rotterdam Centraal: brede rivieren gaan buiten waarschijnlijk traag door oneindig laagland, maar op dit late tijdstip is daarvan geen klap te zien, waardoor we ons maar tot elkaar richten. Klik voor meer!

Interview met kandidaat-bestuurslid Politiek Nathan Kramer

6.pngTongersdei 16 Juny 2022 “Je kan soms vergeten dat politiek daadwerkelijk consequenties draagt.” Klik voor meer!

Interview met kandidaat-Voorzitter Jens Mostert

5.pngWoansdei 15 Juny 2022 "Ik kan een beetje idealistisch overkomen" Klik voor meer!

Interview met kandidaat-bestuurslid Lokaal en Leden Evelijn Zandberg

4.pngWoansdei 15 Juny 2022 “Ik probeer mensen te zien en naar ze te luisteren.” Klik voor meer!

Interview met kandidaat-bestuurslid Opleiding Bart Bolhuis

3.pngTiisdei 14 Juny 2022 In het kader van de bestuursverkiezing interviewde ik Bart Bolhuis (23), kandidaat voor Bestuurslid Opleiding. Het Bestuurslid Opleiding is verantwoordelijk voor trainingen, opleidingen en trajecten, en betrokken bij het Fellowsprogramma van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Klik voor meer!