« Back

Onze reactie op het coalitieakkoord

Banner nieuswsbericht.pngTongersdei 16 Desimber 2021

Op woensdag werd het coalitieakkoord "omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" gepresenteerd. We zetten de punten die wij het belangrijkst vinden op een rijtje.

De hoogtepunten 

✔️ De studiebeurs komt terug 

✔️ Er komt 60% CO2-reductie, groene industriepolitiek en een wetenschappelijke adviesraad voor klimaatbeleid 

✔️ Er komt meer geld voor ontwikkelingssamenwerking 

✔️ De overheid bindt de strijd aan met armoede 

✔️ Nederland neemt een voortrekkersrol in de EU 

✔️ Veel beter woonbeleid, met focus op starters en betaalbare woningen 

 

Onderwijs 

✔️ De basisbeurs keert terug 

✔️ Het bijzonder onderwijs wordt stevig beschermd 

✔️ Investeringen in hoger onderwijs, een beter financieringsmodel 

✔️ Loonkloof docenten wordt gedicht 

❌ De compensatie voor de leengeneratie moet beter 

 

 Wonen 

✔️ De verhuurderheffing wordt afgeschaft 

✔️ De middenhuur wordt gereguleerd 

✔️ De Jubelton verdwijnt 

✔️ Het nationaal isolatieprogramma wordt uitgerold 

✔️ De minister voor Wonen keert terug 

❌ De Hypotheekrenteaftrek verdwijnt niet sneller 

 

Economie 

✔️ Flex wordt vaster, vast wordt iets flexer 

✔️ Zelfstandigen krijgen meer sociale zekerheid 

✔️ De kinderopvang wordt bijna gratis 

✔️ Armoede wordt actief bestreden 

❌ Er wordt te weinig werk gemaakt van vereenvoudiging van het belastingstelsel 

❌ het minimumloon wordt verhoogd, maar niet genoeg om de inflatie bij te houden. 

 

Klimaat 

✔️ Stip op de horizon is 60% CO2-reductie in 2030 

✔️ Er komt een groot investeringsfonds om de klimaattransitie te versnellen 

✔️ Er komt een wetenschappelijke adviesraad die het klimaatbeleid monitort 

✔️ Bedrijven moeten sneller gaan verduurzamen 

✔️ Er komt een generatietoets 

 

Bestuurscultuur 

✔️ De overheid wordt goed bereikbaar voor de burger 

✔️ Er wordt meer geïnvesteerd in de sociale advocatuur 

✔️ Er worden hardheidsclausules opgenomen in de wet 

❌ Weinig concreets voor de bestuurscultuur richting de kamer 

  

 Justitie & veiligheid 

✔️ Het actieplan ‘Samen tegen mensenhandel’ wordt voortgezet 

✔️ De hulpverlening voor sekswerkers wordt verbeterd, o.a. door uitbreiding van uitstapprogramma's 

✔️ Er is aandacht voor preventie van criminaliteit, specifiek voor kwetsbare jongeren 

❌ De experimenten met legale wiet worden voortgezet en uitgebreid 

 

Medische Ethiek 

✔️ De overheid probeert meer inzicht te vergaren om het aantal abortussen te verminderen 

❌ Voltooid leven wordt een vrije kwestie 

❌ Abortuswetgeving wordt een vrije kwestie 

❌ Embryowetgeving wordt een vrije kwestie 

 

Europa 

✔️ Het Europees Parlement moet een individuele Eurocommissaris kunnen wegsturen 

✔️ Er moet een Europese Veiligheidsraad komen 

✔️ Nederland neemt een voortrekkersrol in de EU 

✔️ Het systeem van ‘Spitzenkandidaat’ wordt verbeterd 

✔️ Veto wordt afgeschaft in EU-buitenlandraad 

 

Internationale Zaken 

✔️ Budget voor Ontwikkelingssamenwerking gaat omhoog 

✔️ Budget voor Defensie gaat omhoog 

✔️ Nederland krijgt IMVO-wetgeving 

✔️ COA en IND krijgen meer geld 

❌ Discretionaire bevoegdheid op asiel komt niet terug 

❌ Door ‘ongewenstverklaring’ worden meer uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal gemaakt