« Terug

PerspectieF lanceert samen met jongerenorganisaties Onderwijsmanifest

foto manifest.jpgmaandag 11 maart 2019

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot probleem. Het onderwijs zou elke scholier de mogelijkheid moeten geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is nu niet het geval. Daarom heeft PerspectieF, na initiatief van het LAKS, samen met zeven andere politieke jongerenorganisaties een manifest geschreven met punten om de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren. Vanochtend werd het manifest in Nieuwspoort gepresenteerd. 

"Gelijke kansen in het onderwijs zijn belangrijk voor PerspectieF", aldus voorzitter Siewerd de Jong. "Zaken als inkomen of achtergrond van de ouders zouden niet moeten meespelen in de kans voor de leerling om zichzelf te ontwikkelen op het voortgezet onderwijs. Met dit manifest worden terecht zaken als de 'vrijwillige' ouderbijdrage aan de kaak gesteld. Ook vinden we het bijvoorbeeld heel mooi dat benadrukt wordt dat er grotere waardering moet komen voor het vmbo en praktijkonderwijs."

Het manifest