Kandidaatsbestuurslid politiek: Tim Kuijsten

Bestuurskandidaten (3).pngvrijdag 05 juni 2020 13:25

Kandidaat-Politiek Tim Kuijsten: “In de eerste plaats gaat de politiek om zorgdragen voor de samenleving. Wat als we als jongeren een coalitie vormen?”

1) Kun je wat over jezelf vertellen?
“Ik ben Tim Kuijsten, ik ben bezig mijn master politicologie af te ronden in Leiden. Mijn achtergrond heeft mij sterk gevormd: mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Liberiaans, hij is ook politicus geweest. Ik heb de politieke interesse, mijn Afrikaanse wortels en de focus op multiculturaliteit van mijn vader. Die combinatie kenmerkt mij.”

2) Dus je komt echt uit een politiek nest?
“Die interesse voor politiek heb ik inderdaad echt overgenomen van mijn vader. We volgen het nieuws en hebben overal een mening over. Als je geen mening hebt is dat bij ons geen goed teken – integendeel.”

3) Zitten jullie in dezelfde politieke hoek?
“Ja, sociaaleconomisch links en sociaal-cultureel conservatiever – al zou ik mezelf niet conservatief noemen. Dan kom je bij de ChristenUnie uit, wat mij betreft.” Schiet in de lach. “Maar daar kunnen we het altijd over hebben.”

4) Stel dat ChristenUnie en PerspectieF niet bestonden, waar was je dan lid geweest?
“Het zou in de hoek van PvdA en GroenLinks zijn, omdat ik economie belangrijk vind en daarin dus vrij links ben. Liggen macht en geld bij de overheid of bij de multinationals? Dan heb ik liever de overheid. Maar het fundament onder hun ideologie is niet altijd sterk. En ik verschil inhoudelijk sterk van mening op bijvoorbeeld het gebied van democratische vrijheid, met name omtrent niet-progressieve standpunten.”

5) Wie is jouw politiek voorbeeld?
“Bernie Sanders is afgelopen twee jaar een held geweest: triest hoe zijn verhaal als een nachtkaars uitgaat, maar hij heeft zeker de Amerikaanse politiek beïnvloed. En Mandela is voor iedereen met Afrikaanse wortels een voorbeeld. Er zijn mensen bij mij van hun voetstuk gevallen, maar over Sanders blijf ik enthousiast.”

6) Wat is de voornaamste reden dat je voor het bestuur van PerspectieF hebt gesolliciteerd?

“Deels omdat ik lang weet dat ik ooit de politiek in wil. Deels omdat ik de organisatie goed ken, ik zit lang in de PerspeX en de laatste anderhalf jaar als hoofdredacteur, dan leer je het bestuur en de organisatie goed kennen. Maar het kan groter. Ik hoop dat de achterban van de ChristenUnie een coalitie wordt van alle christenen en alle culturen in Nederland. Daarin zie ik een rol voor mezelf.”

7) Dat is echt jouw ideaal? Dat wil je veranderen?
[Enthousiast] “Ja, mijn droom is dat Nederland meer mengt. We leven nog te veel langs elkaar, we mengen niet. Dat mag echt beter! Er zijn kerken waar het goed gaat en kerken waar het moeizaam gaat en de urgentie niet wordt gezien. Wordt dat een grotere prioriteit dan is dat een flinke stap vooruit als christelijke gemeenschap in Nederland.”

8) Wat zou PerspectieF daarin kunnen betekenen?
“Veel mensen denken dat politiek is voor wie van debat houdt, maar in de eerste plaats draait de politiek om zorgdragen voor de samenleving. Het merendeel van ons leven heeft te maken metpolitiek. Jongeren hebben veel kanalen om elkaar te bereiken, dus wat als we een coalitie vormen? De kracht van PerspectieF is onze inhoud. Maar bereiken we mensen die geen grote interesse hebben in politiek?”

9) Wat vind je het meest uitdagend aan de functie die je gaat bekleden?
“Ik ben benieuwd hoe de verkiezingen verlopen en welke kansen we kunnen pakken. Ik heb ideeën over hoe dat kan. Ik hoop vooral dat de verkiezingen gaan over de grote vragen – eindelijk. Corona dwingt ons tot visionaire verkiezingen.”

Of het beperkt tot corona. Het kan twee kanten op.

“Klopt. Maar corona heeft zoveel impact dat je gedwongen wordt over grote vragen na te denken. En we hebben gezien hoe snel een samenleving kan transformeren – als het moet kan het. Ook de klimaatcrisis is nog niet opgelost. Het is moeilijk om dat hoge niveau te vermijden.”

10) Op welke thema’s moet PerspectieF scherper stelling nemen?
"Vooral economische thema’s. Zolang je geen alternatief hebt waardoor het geld bij de gewone man of vrouw terechtkomt, heb ik liever dat de overheid het geld heeft dan de multinationals. PerspectieF moet dan scherper formuleren wat het wil, én scherper de discussie aangaan. Hoe kan in een rijk land als Nederland permanent geld tekort zijn voor politie, zorg en onderwijs? En voor zo’n brede christelijke coalitie moeten ChristenUnie en PerspectieF nadrukkelijker zeggen wat belangrijk is en moet veranderen, zonder mensen opzij te schuiven. We moeten mensen bij elkaar brengen en een oor hebben voor wie lang niet gehoord is.”

11) Wat zijn jouw grote idealen?
“Het gezondst voor christelijke politiek is als de ChristenUnie gestaag blijft groeien en zijn bescheidenheid vasthoudt. Het CDA was een evident christelijke partij, maar het is moeilijk een machtspartij te willen zijn zonder dat dát de partijkoers wordt. De ChristenUnie is bij de kern gebleven: de idealen staan op één. Daaraan moet de ChristenUnie vasthouden.”

12) Hoe zou je jouw visie samenvatten voor PerspectieF’ers?
“Een visie van grote lijnen met altijd een link naar concrete ideeën. En een visie die openstaat voor kritische geluiden. Ik wil er een prioriteit van maken met mensen die het niet met mij eens zijn het gesprek aan te gaan. En kies voor het PerspectieF-bestuur dat met ambitie en energie veel kan doen en bereiken. We hoeven niet te bescheiden te denken.”

Redacteur: Antrude Oudman

« Terug