75 jaar Verenigde Naties

Na jaren vol oorlog kwamen in 1945 landen vanuit de gehele wereld bij elkaar en spraken af: dit nooit meer. Dit resulteerde in de oprichting van de Verenigde Naties (VN). In 2020 zijn we 75 jaar verder en vrede en veiligheid is voor veel mensen op aarde nog ver te zoeken. Daarom is het tijd om de balans op te maken. Wat zijn voor PerspectieF aandachtspunten op dit gebied, waar de VN (en vooral Nederland binnen dit verband) zich hard voor zou moeten maken? Zo moeten uit dit brede thema concrete ideeën komen waarmee vrede en veiligheid op aarde een stukje dichterbij wordt gebracht.