Campagnegroep migratie & vluchtelingenbeleid

Migratie is en blijft één van de belangrijkste twistpunten in het huidige politieke debat. Het is een enorm complex dossier waarin het niet alleen gaat om de opvang van vluchtelingen, maar ook om het beleid omtrent arbeidsmigranten. Met de verkiezingen en kabinetsformatie in het vooruitzicht zal het thema opnieuw een belangrijke rol gaan spelen. Zeker als we kijken naar recente peilingen zien we dat rechtse partijen, met name de VVD, het aan kiezers lijken te winnen. Juist deze partijen zijn voorstander van een restrictief migratiebeleid waarbij nauwelijks of geen aandacht wordt besteed aan de waardigheid van de medemens. Daarom zal het erop aankomen om tijdens eventuele coalitieonderhandelingen of vanuit de oppositiebankjes onze partij scherp te houden op de ambities voor een humaan en ruimhartig vluchtelingenbeleid (zoals we eerder al deden met een motie op het CU-congres) en verstandige plannen rondom arbeidsmigratie. 

Wat gaan we doen? 

Met PerspectieF willen we ons in de periode van de formatie en onderhandelingsgesprekken inzetten voor een humaner migratie- en asielbeleid. Dit gaan we doen door een campagnegroep op te starten. Het doel van deze groep is om het migratiethema te agenderen én politieke impact te realiseren. Hoe we dit gaan doen hangt voor een groot deel van onze eigen ideeën en plannen af. Er is daarbij dus veel ruimte voor eigen inbreng. Een aantal voorbeelden om je een idee te geven: we kunnen aan de slag met het leveren van input voor fractievergaderingen (of eventuele onderhandelingsgesprekken), het organiseren van een campagneactiviteit, meeschrijven aan een artikel of in gesprek gaan met Kamerleden en beleidsmedewerkers.  

Als campagnegroep zullen we ons vanaf 1 april voor een periode van ongeveer drie maanden inzetten voor dit onderwerp. Qua werkintensiteit moet je denken aan twee digitale overleggen per maand en wat werkzaamheden daarnaast (afhankelijke van onze plannen).  

Wie zoeken we? 

Ben je geïnteresseerd in migratie en wil jij je inzetten voor een humaner vluchtelingenbeleid? Lijkt het je interessant om het formatieproces samen op de voet te volgen en wil je daadwerkelijk iets teweegbrengen? Dan biedt deze campagnegroep een mooie kans om concreet aan de slag te gaan met het thema migratie- en vluchtelingenbeleid. Mocht je enige werkervaring of opleiding op het vlak van migratie hebben dan is dat mooi meegenomen. Maar het belangrijkste is dat je bereid bent om voor een kortere periode dieper in het migratievraagstuk te duiken. Lidmaatschap van PerspectieF is natuurlijk altijd mooi, maar voor deze campagnegroep niet verplicht.  

Doe je mee? 

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van de campagnegroep? Stuur dan een korte toelichting en motivatie naar anne-sophievdtoren@hotmail.com voor maandag 15 maart 2021. Ben je geïnteresseerd maar twijfel je nog of heb je vragen, voel je vrij om contact op te nemen met Anne-Sophie van den Toren (0612209106), zij zal de campagnegroep leiden. 

Herstructurering Internationaal Secretariaat 

Deze campagnegroep is onderdeel van de herstructurering van het Internationaal Secretariaat van PerspectieF. Het Internationaal Secretariaat wordt opgedeeld in verschillende groepen. Hierdoor kunnen meer leden zich actief inzetten voor buitenlandthema’s. De campagnegroep is er daar één van. Dit is een kleine roulerende groep waarin er voor een korte periode aan één thema gewerkt wordt. Voorbeelden van eerdere campagnes zijn: #NietWegkijken om aandacht te vragen voor de situatie van de Oeigoeren en het politieke plan over weeshuistoerisme.