De Clausule

Wat is 'De Clausule?'

In een tijd van decentralisaties, ziet PerspectieF dat de participatiesamenleving een papieren tijger is. Het is een term om mensen duidelijk te maken dat ze meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en minder overheidssteun. Die ontwikkeling vinden wij goed, maar in de praktijk wil het maar moeilijk van de grond komen. De werkelijkheid is dat niet iedereen een netwerk heeft om op terug te vallen. Daarbij komt dat de mantelzorgers, hulpverleners en andere vrijwilligers niet in staat zijn om het gat te dichten wat de door de participatiesamenleving is ontstaan. PerspectieF vindt dat de participatiesamenleving een betere uitwerking verdient.
 
Om die reden roept PerspectieF de werkgevers op ‘De Clausule’ op te nemen in de cao van de werknemers die zij hebben. Maar met roepen alleen komen wij er niet. We willen als PerspectieF dat werkgevers zich hieraan gaan committeren. En dat moet zwart-op-wit. Niet in een prachtig manifest, maar simpelweg in uw cao.

‘De Clausule’ houdt in, dat werknemers een bepaald aantal uur (bijv. acht uur) betaald verlof krijgen om deze uren zich in te zetten voor werk met maatschappelijke impact. PerspectieF gelooft dat op deze manier de participatiesamenleving een betere uitwerking krijgt dan dat er nu aan gegeven wordt.

Stelt u zich eens voor dat een groep werknemers van u een middag lang werkloze jongeren helpt om een netwerk op te bouwen. Of misschien kunnen een aantal werknemers van u een dag lang een huis schoonmaken van een vrouw die het niet meer kan. Op die manier pakt u als werkgever uw verantwoordelijkheid.

Met dit project willen wij zeggen: de economie van nu is te veel gericht op financiële groei. Dat is niet duurzaam. Van nature zijn we als mens relationele wezens – we vinden relaties belangrijk en waardevol. Een economie die weer terugkeert naar die waarden, naar de toetssteen: “is onze economie dienstbaar aan de samenleving, of andersom?” is wat we als PerspectieF nastreven.

Gelooft u hier ook in? Ga dan naar de pagina ‘Doe mee’