Denktank

De politieke projecten van PerspectieF vloeien direct voort uit de speerpunten die elk jaar op de Politieke Focusdag worden vastgesteld. Maar daarnaast heeft PerspectieF ook een brede visie op politieke en maatschappelijke vraagstukken, zoals je in bij onze standpunten kan zien. 

De denktank van PerspectieF is verantwoordelijk om deze brede visie van PerspectieF te ontwikkelen. In de denktank zitten mensen die expertise hebben op een bepaald gebied en dit willen vertalen in een visie voor PerspectieF. Naast de inhoudelijk standpuntbepaling vertegenwoordigen de leden van de denktank PerspectieF naar buiten toe. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld debatten over deze thema’s voeren. Bovendien zetten ze binnen de ChristenUnie-geledingen de visie van PerspectieF op de kaart. 

Om de standpuntbepaling en vertegenwoordigen zo sterk mogelijk te maken, onderhouden de leden van de denktank zowel binnen PerspectieF als daarbuiten een belangrijk netwerk.