Focusdag 2022

De informatie op deze pagina wordt nog aangevuld

Op 18 juni houden we onze Focusdag 2022. Je bent, ook als niet-lid, van harte welkom om deze bij te wonen! Op de Focusdag verkiezen we het nieuwe bestuur, houden we de Algemene Ledenvergadering, kun je in de tafeltjesmiddag kennis maken met verschillende interessante gasten en is er veel ruimte om met andere PerspectieF'ers kennis te maken, te spreken en te netwerken. Alle praktische informatie, zoals het programma, de stukken voor de ledenvergadering en het aanmeldformulier, vind je op deze pagina.

Locatie

De Koornbeurs, Delft
Voldersgracht 1

Bekijk in maps
10 minuten loopafstand vanaf Station Delft

Programma

14.00 Welkom met Ankie van Tatenhove (voorzitter ChristenUnie)
14.10 Tafeltjesmiddag met o.a. Maarten van Ooijen
15.20 Pauze
15.40 Algemene Ledenvergadering
17.00 Pauze
17.20 Algemene Ledenvergadering
19.00 Pizzaborrel met vega pizza's
20.00 Borrel met muziek
22.30 Einde van de Focusdag

Algemene Ledenveradering

Stukken en agenda

De agenda voor de algemene ledenvergadering vind je, net als alle relevante stukken, aan de zijkant (desktop) of onderkant (mobiel) van deze pagina.

Schriftelijke vragen

Heb je vragen naar aanleiding van de gepubliceerde stukken? Deze kun je schriftelijk stellen door te mailen naar secretaris@perspectief.nu. Doe dit uiterlijk maandag 13 juni. De vragen inclusief antwoorden worden gepubliceerd op de website. Indien je dat niet wil, vermeld het in je mail.

Politiek programma

Op de buitengewone ALV eerder dit jaar is het politiek programma vastgesteld. Vanaf nu heb je op elke ALV gelegenheid om een resolutie in te dienen. Een resolutie is een voorstel om een deel van het politiek programma te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Verderop vind je alle praktische informatie.

Download het politiek programma

Indienen van een motie, amendement of resolutie

Het is mogelijk om moties, amendementen en resoluties in te dienen voor de ALV door deze te mailen naar secretaris@perspectief.nu. Doe je dit uiterlijk dinsdag 7 juni, dan wordt je motie, amendement of resolutie gepubliceerd op de website, begeleid door een preadvies van het bestuur. Na 7 juni blijft het mogelijk om moties of amendementen in te dienen, dat kan ook nog op het congres zelf. Het is niet mogelijk om na 7 juni nog resoluties in te dienen.

Om je te helpen met het schrijven en indienen van je motie, amendement of resolutie, hebben we een hulpdocument geschreven. Let wel: volgens het hulpdocument heb je mede-indieners nodig om je stuk te mogen indienen, maar dat geldt pas wanneer de nieuwe statuten en huishoudelijk regltement in werking treden. Op de Focusdag 2022 is dat nog niet het geval. Je hebt geen mede-ondertekenaars nodig om je stuk in te dienen.

Download het hulpdocument voor moties, amendementen en resoluties

Machtigen

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid machtigen om voor jou te stemmen. Mail hiervoor uiterlijk woensdag 15 juni naar secretaris@perspectief.nu. Let op: je hebt toestemming nodig van het lid dat je machtigt. Een lid kan slechts door twee andere leden gemachtigd worden. Een gemachtigd lid kan niet gespreid stemmen. Wil je voor een bepaalde kandidaat stemmen? Zorg dan dat je je machtigt door iemand die op dezelfde kandidaat gaat stemmen.

Deelnemersbijdrage

Om deze dag mogelijk te maken, vragen we je of een deelnemersbijdrage kunt en wilt leveren. Als richtbedrag stellen wij daarvoor  €10, maar we laten het aan jou wat voor bijdrage je kunt leveren. Informatie over de betalingswijze volgt op een later moment.

Vragen

Heb je vragen over de ALV? Neem contact op met Justin den Harder, secretaris.
📧 secretaris@perspectief.nu
📱   06-15 906 940

Heb je vragen over de rest van de dag? Neem contact op met Bina Chirino, voorzitter.
📧 voorzitter@perspectief.nu
📱   06-15 906 934

Sprekers en gasten

  • Ankie van Tatenhove

    Van Tatenhove is sinds 2021 voorzitter van de ChristenUnie. Ze werkt als managing consultant op het gebied Jeugd en Sociaal Domein voor een onderzoeks- en adviesbureau. Tot 1 november 2021 was ze wethouder in gemeente Lansingerland. Ankie opent het congres met ons en is te gast tijdens de tafeltjesmiddag.

  • Maarten van Ooijen

    Van Ooijen is sinds 2022 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij namens de ChristenUnie wethouder in Utrecht. Van 2012 tot 2014 was hij voorzitter van PerspectieF. Hij is te gast tijdens de tafeltjesmiddag.

  • Meer sprekers worden binnenkort bekendgemaakt!