Kick-off 2019

Het nieuwe PerspectieF seizoen gaat bijna van start. Dit jaar willen we goed beginnen met onze Kick-Off in Ede op zaterdag 14 september! Een dag voor nieuwe ideeën, inspirerende sprekers, ontmoetingen en de Algemene Ledenvergadering.

We willen je uitnodigen voor onze Kick-Off in Ede. Op deze dag zullen we een Algemene Ledenvergadering hebben en ons daarnaast richten op onze speerpunten voor het komende jaar; maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), 75 jaar Verenigde Naties en representatie in de politiek. Meld je nu aan via het aanmeldformulier op deze pagina!

Mocht je vragen hebben, kun je een mailtje sturen naar organisatie@perspectief.nu.

Indienden van moties                                                                                                   

Tevens zijn leden in de gelegenheid om alvorens de ALV moties in te dienen. Moties kunnen opgestuurd worden naar secretaris@perspectief.nu. Dien je een motie in voor 7 september? Dan zal het bestuur online een reactie publiceren

Machtigingen                                                                                                                 

Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de Kick-Off kunnen andere aanwezige leden machtigen. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@perspectief.nu. Stuur de machtiging voor 13 september 23.59, anders staat het niet vast of deze verwerkt wordt. 

Programma Kick-Off 2019

__________________

09:30 Prayer breakfast

10.15 Inloop

10:30 ALV

12:30 Lunch

13:30 Sprekers

16:00 Borrel