Kick-Off 2020

Het nieuwe PerspectieF seizoen gaat bijna van start. Om dit jaar goed met elkaar te kunnen beginnen willen we dit online inrichten. We vinden het van belang dat er genoeg ruimte zal zijn voor ontmoeting, vanwaar dat we ervoor hebben gekozen om de Kick-Off te starten met een inleiding aan de hand van bijbelteksten, waarbij we daarna in break-out rooms verder over de stof in zullen gaan. Daarna zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden geopend, waarbij de jaarplannen, huisstijl en moties besproken zullen worden. Na de ALV zullen we een leuke spreker hebben die dag met ons zal sluiten.

Indienen van moties                                                                                                   
Tevens zijn leden in de gelegenheid om alvorens de ALV moties in te dienen. Moties kunnen opgestuurd worden naar secretaris@perspectief.nu. Dien je een motie in voor 19 september? Dan zal het bestuur online een reactie publiceren

Machtigingen                                                                                                                 
Leden die niet aanwezig kunnen zijn op de Kick-Off kunnen andere aanwezige leden machtigen. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@perspectief.nu. Stuur de machtiging voor 24 september 23.59, anders staat het niet vast of deze verwerkt wordt. 

Voor vragen, stuur een mailtje naar organisatie@perspectief.nu

Stukken

  1. Agenda Kick-Off 2020.pdf

  2. Notulen Focusdag 2020.pdf

  3. Jaarplan PerspectieF 2020-2021.pdf