Lustrumcongres 2021

Op 23 oktober vieren we onze 21e verjaardag! Je bent van harte welkom in Veenendaal om het lustrumcongres bij te wonen. Het hele congres is voor iedereen gratis toegankelijk! Ook als je kennis wilt maken met PerspectieF of om een andere reden als niet-lid aanwezig wilt zijn, ben je welkom.

Locatie
Van der Valk Veenendaal, Bastion 73.
Het Van der Valk-hotel is op loopafstand van station Veenendaal-De Klomp.

Coronacheck
Het congres is een evenement in een horecagelegenheid, daarom vragen we je bij de ingang een geldige QR-code in de coronacheckapp te laten zien.

Programma
09:30 Pre-ALV
10:30 Sprekers
12:30 Netwerklunch
13:30 ALV
14:45 Workshops en creatief
17:00 Borrel
18:00 21-Diner
20:00 Borrel & band

Aanmelden
Gebruik het aanmeldformulier om je aan te melden. Doe dit uiterlijk woensdag 20 oktober.

Sprekers & deelsessies
Scroll door om te zien wie er komen spreken!

Deelsessie: Inspraak Europese samenwerking zusterorganisaties
PerspectieF heroverweegt de samenwerking met haar Europese zusterorganisaties ECPM & ECPYouth. Zoals aangegeven in het jaarplan wil het bestuur dit jaar in gesprek met de leden van PerspectieF om in kaart te brengen wat de leden verlangen van zo’n samenwerking en waar zij op dit vlak naartoe willen. Er zal worden gesproken over zowel de inhoudelijke als de praktische kant van de samenwerking. Deze input vormt uiteindelijk een cruciale rol wanneer het bestuur dit jaar verdere stappen gaat nemen.

Band: Løß
Wij zijn Løß. We spelen soul, funk en pop van vroeger laten nu om mensen te laten dansen en zingen. Kijk vast op insta of spotify

Algemene Ledenvergadering
De agenda en relevante stukken voor de Algemene Ledenvergadering vind je op deze pagina.

Pre-ALV en ALV
De ALV is opgedeeld in twee delen. Tijdens de pre-ALV worden de stukken inhoudelijk besproken. Tijdens het tweede deel van de ALV wordt er over inhoudelijke stukken alleen gestemd. 

Moties en amendementen
Het is mogelijk om moties en amendementen in te dienen voor de ALV door te mailen naar secretaris@perspectief.nu. Doe je dit uiterlijk maandag 18 oktober 2021, dan wordt je motie of amendement gepubliceerd op de website, begeleid door een preadvies van het bestuur. Het is ook mogelijk om moties of amendementen pas op de ALV in te dienen.

Schriftelijke vragen
Heb je vragen naar aanleiding van de gepubliceerde stukken? Deze kun je schriftelijk stellen door te mailen naar secretaris@perspectief.nu. Doe dit uiterlijk maandag 18 oktober 2021. De vragen inclusief antwoorden worden gepubliceerd op de website. Indien je dat niet wil, vermeld het in je mail.

Machtigingen
Kun je er niet bij zijn, maar wil je wél je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid machtigen om voor jou te stemmen. Mail hiervoor uiterlijk donderdag 21 oktober naar secretaris@perspectief.nu. Let op: je hebt toestemming nodig van het lid dat je machtigt. Een lid kan slechts door twéé andere leden gemachtigd worden. Een gemachtigd lid kan niet gespreid stemmen.

Vragen
Heb je vragen over de ALV? Neem contact op met Justin den Harder, secretaris.
📧 secretaris@perspectief.nu
📱   06-15 906 940
Heb je vragen over de rest van de dag? Neem contact op met Bina Chirino, voorzitter.
📧 voorzitter@perspectief.nu
📱   06-15 906 934

Sprekers

  • Esther Kaper is programmamaker, schrijver en adviseur voor engagerende videocontent. Zo maakte ze mooie programma’s zoals Ik mis je, De Kist, Adieu God?, De Verwondering, Jacobine en Stine boekt Sterren. Als eindredacteur, media adviseur en trainer zorgt zij ervoor dat organisaties en individuele klanten op hun verhaal vertrouwen en hun verhaal op een aansprekende manier vertellen. Daarnaast is ze lijsttrekker voor de ChristenUnie in Wijdemeren.

  • Jos Leijenhorst is manager bij Pro Life zorgverzekeringen, een christelijke zorgverzekeraar.

  • Laura de Vries is Klimaatambassadeur van de Toekomst bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onder leiding van toenmalig klimaatgezant Marcel Beukeboom volgde zij een traject tot klimaatambassadeur. Laura richt zich op het versnellen van de klimaattransitie en op het vormgeven van een inclusieve klimaattransitie. Laura is tevens vicevoorzitter en bestuurslid overheid & politiek bij de Jonge Klimaatbeweging. Daar zorgt zij ervoor dat de stem van de jongeren uit hun achterban vertegenwoordigd wordt in de politiek.

  • Nina van der Giessen is kwartiermaker bij Aardpeer, samen voor grond. Aardpeer wil zoveel mogelijk boeren en voedselinitiatieven de kans geven om de bodem op natuurlijke wijze te bewerken en de biodiversiteit te bevorderen. Mede-dankzij Nina’s inzet heeft Aardpeer haar verhaal kunnen vertellen in de media én kijkt het team nu terug op een geslaagde eerste investeringsronde, waarbij ruim 7 miljoen euro werd opgehaald voor grondaankopen voor natuurvriendelijke boeren.

  • Piet Adema is een bestuurder in hart en nieren. Zo was hij tot begin dit jaar voorzitter van de ChristenUnie. Op dit moment is hij nog algemeen bestuurslid bij VNO-NCW en lid van het hoofdbestuur MKB-Nederland. Piet heeft een passie voor de woningbouw en als voorzitter van WoningBouwersNL, de vereniging voor woningbouwspecialisten, is hij helemaal thuis in het bouwen voor de toekomst. 

  • Rachèl van Dijkhorst is veranderkundige, Consulent Seksuele Gezondheid en voormalig jongerenwerker. Ze houdt zich bezig met thema's als LHBTI+ acceptatie in de kerk, seksuele problematiek als gevolg van purity culture en seksueel geweld. Controversiële onderwerpen gaat Rachèl niet uit de weg. Zo bevraagt ze de huidige christelijke seksuele ethiek en hermeneutiek van de bijbel, met name in evangelische en conservatieve kringen. Na het afronden van haar opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming is Rachèl haar eigen onderneming gestart: Our Highness. Ze hoopt door haar werk oprechte en open gesprekken over seksualiteit, identiteit en levensbeschouwing aan te wakkeren. Je kunt vast een kijkje nemen op ourhighness.nl of op Instagram @ourhighness.nl

  • Wieger Kastelein is penningmeester van het landelijk bestuur van de ChristenUnie en werkt als econoom voor de Europese Centrale Bank.