Najaarscongres

Op zaterdag 14 november vindt het najaarscongres 2020 plaats. Het hele programma zal later bekend gemaakt worden. De stukken voor de algemene ledenvergadering zijn alvast te vinden in de zijkolom.

Op de algemene ledenvergadering bespreken we onder andere onze begroting, dient het bestuur een voorstel in voor een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden, en kiezen we nieuwe leden voor de selectiecommissie.

Moties, amendementen en machtigingen.
Leden kunnen moties en amendementen indienen door ze op te sturen naar Justin, Algemeen Secretaris: secretaris@perspectief.nu. De secretaris is ook bereikbaar voor hulp of advies bij het opstellen hiervan. Dien je het amendement of de motie vóór zaterdag 7 november in? Dan wordt deze voorzien van een schriftelijk stemadvies van het bestuur.

Kun je niet op de ALV aanwezig zijn, maar wil je wel je stem laten tellen? Dat kan door een ander lid te machtigen. Deze stemt dan ook namens jou. Let op: gemachtigde leden kunnen niet gespreid stemmen. Je kunt een lid tot vrijdag 13 november 23:59 machtigen door een mail te sturen naar secretaris@perspectief.nu

Stukken

  1. Agenda ALV najaarscongres 2020.pdf

  2. Bijlage 1. Notulen ALV Kick-Off 2020.pdf

  3. Bijlage 2. Reactie Geschilencommissie Algemene Ledenvergadering PerspectieF.pdf

  4. Bijlage 3. Bestuursvoorstel Vrijwilligersvergoeding.pdf

  5. Bijlage 4. Bestuursvoorstel Vrijwilligersvergoeding nov dec.pdf

  6. Bijlage 5. Begroting 2021.pdf

  7. Bijlage 6. Voordracht Selectiecommissie.pdf