Online Focusdag

Op 20 juni 2020 zal de Online Focusdag plaatsvinden. Door het coronavirus zijn wij gedwongen om deze geheel online te organiseren. Via het aanmeldformulier aan de rechterkant kan je, je aanmelden. Te zijner tijd krijg je een persoonlijke uitnodiging voor de online samenkomst. Het programma voor de Focusdag is, onder voorbehoud, als volgt:

  • 13.30 - 15.30 Algemene Ledenvergadering (waaronder verkiezing nieuwe bestuursleden)
  • 15.30 - 16.00 Speeches
  • 16.00 - 16.45 Verkiezing Speerpunten 2020-2021
  • 16.45 - 17.15 Afscheid bestuursleden, uitreiking Lidmaatschap van Verdienste
  • 17.15 - 18.00 Borrel 

Traditioneel is er ook ruimte voor een spreker op de Focusdag. Gezien de huidige situatie is er besloten daar vanaf te zien. Op vrijdagavond 19 juni is het mogelijk om vragen te stellen aan de kandidaat-bestuursleden. 

Moties, amendement en machtigingen.

Gezien de bijzondere aard van dit congres roept het Landelijk Bestuur op om moties en amendementen, wanneer mogelijk, uit te stellen tot het volgende congres. Immers, de focus bij dit congres zal liggen op de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Daarnaast bied de huidige situatie ook zeer veel uitdagingen, waaronder online stemmen. Voor meer informatie of een indiening, kan er een mail gestuurd worden naar secretaris@perspectief.nu.

Momenteel is het Landelijk Bestuur op zoek naar geschikte ondersteunende software voor stemmingen. Wanneer hier meer informatie over beschikbaar is, zal deze hier gepubliceerd worden. Wil je laten machtigen? Dat kan! Stuur voor 17 juni 2020, 23.59 een mail naar secretaris@perspectief.nu. 

Congresstukken

Aan de rechterkant zijn alle relevante congresstukken te vinden. Voor dit congres betreft het, de agenda, het jaarverslag 2019-2020 en de rapportage van de selectiecommissie.