Werkgroep Justitiële Zaken

Veiligheid & Justitie zijn in ons land aan enorme verandering onderhevig. De ontembare digitalisering heeft zijn weerslag op alle facetten van de samenleving. Globalisering zorgt voor een toenemend belang van internationale veiligheidsvraagstukken. In de pluriforme context van onze samenleving treden de consequenties van botsende grondrechten steeds nadrukkelijker op de voorgrond. En in onze complexe maatschappij wordt het steeds ingewikkelder om de vele regels en wetten correct te interpreteren. Het is daarom juist nu belangrijk om terug te kunnen vallen op stabiele wetgeving, en om die wetgeving goed te kunnen uitleggen. Bij PerspectieF is dat een prioriteit, en de Werkgroep Justitiële Zaken is het orgaan binnen PerspectieF dat zich daarop concentreert.

De werkgroep Justitiële Zaken is de expertbron binnen PerspectieF op de onderwerpen justitie en veiligheid. Zij adviseert het bestuur inhoudelijk binnen dit domein, en ondersteunt bij het interpreteren van wetgeving. Verder ontwerpt de werkgroep brede visies en manifesten voor de lange termijn op haar thema’s. Daarnaast organiseert zij activiteiten om debat aan te jagen, of om de veranderingen voor de toekomst die PerspectieF nastreeft uit te dragen.

Weet jij veel van justitie, veiligheid of wetgeving? Heb jij grote plannen? Dan is de werkgroep naar jou op zoek.

Wat vragen we van je?

  • Affiniteit met de onderwerpen justitie en veiligheid
  • Creatieve mindset
  • Initiatief
  • Interesse in politiek
  • Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week

Wat bieden wij je?

  • Een groot (politiek) netwerk
  • De kans om impact te hebben op de politiek
  • Ondersteuning bij het organiseren van grote acties
  • Reiskostenvergoeding

Heb jij interesse om onderdeel te worden van deze werkgroep? Mail dan je motivatie en cv naar Tim Kuijsten, bestuurslid Politiek (politiek@perspectief.nu). Geef in je motivatie ook aan op welk gebied jij je zou willen verdiepen (denk aan: digitale veiligheid, drugscriminaliteit, discriminatie en racisme etc.).