Werkgroep Infrastructuur, Ruimte & Mobiliteit

Werkgroepen vormen de bron van expertise binnen PerspectieF. Werkgroepen specialiseren zich in een bepaald beleidsdomein, en werken op hun onderwerpen aan initiatieven, opinies en acties om namens PerspectieF de samenleving weer ietsje beter te maken. Zo stellen zij bijvoorbeeld een manifest op, verzamelen politieke jongerenorganisatie voor een brede coalitie, of proberen de CU te overtuigen een van de PerspectieF-plannen over te nemen. Ook vormen de werkgroepen de inhoudelijke steun en toeverlaat van het PerspectieF-bestuur. Zij adviseren het bestuur inhoudelijk en helpen mee bij de voorbereiding van de debatten.

Als het gaat om de infrastructuur, de reismethodes en de indeling van ons land zijn er in korte tijd veel discussies bij gekomen. Er is een enorm woningtekort, dat met name jongeren en starters treft. Om duurzamere mobiliteit te organiseren moet flink geïnvesteerd worden in het spoornetwerk en moeten knopen doorgehakt worden over de toekomst van de luchtvaart. En er moet opnieuw gekeken worden naar de ruimteindeling; zijn er wel genoeg faciliteiten buiten de randstad, en hoe kunnen we bijbouwen met behoud van natuur? Om ook vanuit PerspectieF actief met deze vraagstukken aan de slag te gaan is de Werkgroep Infrastructuur, Ruimte & Mobiliteit in het leven geroepen. Zij stellen bijvoorbeeld plannen op om het OV uit te breiden en tegelijkertijd betaalbaar te houden, en om in krimpregio's faciliteiten te bouwen die het aantrekkelijker maken voor jongeren om zich daar te vestigen.

Binnen de portefeuille van de werkgroep Infrastructuur, Ruimte & Mobiliteit vallen onder andere de volgende onderwerpen:
Wonen, Ruimtelijke Ordening, mobiliteit, OV, wegen, luchtvaart, infrastructuur randstad en ‘de regio’, innovatie in bouw en ruimteontwikkeling

Wil jij je eens flink bemoeien met uitdagingen rond wonen en OV in ons land en je invloed vergroten binnen PerspectieF? Dan kunnen we jou goed gebruiken bij de werkgroep.

Wat vragen we van je?

  • Affiniteit met het thema wonen, mobiliteit, infrastructuur of ruimtebeheer
  • Initiatief en de wil om nieuwe plannen te bedenken en actie te ondernemen
  • Interesse in politiek
  • Het vermogen goed samen te werken
  • Tijdsbesteding: 1 tot 3 uur per week

Wat bieden wij je?

  • Een groot (politiek) netwerk
  • De kans om impact te hebben op de politiek
  • Ondersteuning bij het organiseren van acties en het ontwerpen van plannen
  • Reiskostenvergoeding

Heb jij interesse om onderdeel te worden van deze werkgroep? Mail dan je motivatie en CV naar Nathan Kramer, bestuurslid Politiek (politiek@perspectief.nu).