Politiek Café met Gert-Jan Segers

Christenen en moslims, een noodzakelijk bondgenootschap?

Het christendom en de Islam vormen de twee grootste wereldgodsdiensten van het moment, en kennen ook in Nederland heden ten dage omvangrijke gemeenschappen. In de context van een seculiere samenleving zou je bovendien zeggen dat er in politieke zin veel is dat beide groepen gelovigen bindt. Eens in de zoveel tijd spelen er maatschappelijke spanningen op een van beide geloofsgroepen, of rond de positie van godsdienstig geloof in onze samenleving in het algemeen. Van een stevige alliantie tussen christenen en moslims lijkt in die situaties lang niet altijd sprake. Is dat een gemiste kans voor gelovigen in de politiek, inclusief de leden van de ChristenUnie?

Met wie die vraag beter te bespreken dan met onze eigen politieke leider Gert-Jan Segers. Met hem bespreken of we inderdaad te weinig werk maken van politieke samenwerking met moslims of dat er wellicht hele goede redenen bestaan om daar terughoudend in te blijven. En hoe taxeert hij eigenlijk de opstelling van zijn eigen fractie in de doorgaans gepolariseerde debatten over de Islam in Nederland? Over dat alles gaan we als leden uitgebreid met de fractievoorzitter in gesprek.

Het politiek café vindt plaats op woensdagavond 23 juni, van 20-21.30u. Gert-Jan zal vanuit de studio spreken, maar leden kunnen via zoom actief meediscussiëren. Meld je dus aan, stel je vragen aan Gert-Jan en deel je eigen geniale inzichten met ons allen.