Penningmeester

±10 uur per week

De penningmeester van PerspectieF is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de vereniging. De werkzaamheden lopen uiteen van het afhandelen van facturen en declaraties, het contact onderhouden met financiële relaties van de vereniging tot het opstellen van de begroting. Je denkt met andere bestuursleden mee over een goede besteding van het beschikbare geld en waarborgt de financiële stabiliteit van PerspectieF op de korte en lange termijn. Bij al deze bezigheden werk je nauw samen met de financiële medewerkers van de ChristenUnie en je bestuursgenoten.

Als Penningmeester:

 • onderhoud je contacten met de partijen waarmee PerspectieF een financiële relatie heeft;
 • sta je in nauwe verbinding met de Auditcommissie;
 • stel je een begroting op en leg verantwoording af door middel van de jaarrekening;
 • beoordeel en accordeer je de declaraties en facturen; 
 • bewaak je de financiële middelen waarover PerspectieF beschikt; 
 • ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe inkomstenbronnen; 
 • onderhoud je contacten met adverteerders en sponsors, zoals van de PerspeX;
 • onderhoud je nauw contact met de financiële medewerkers en penningmeester van de ChristenUnie;
 • oefen je de algemene bestuurstaken met de daarbij behorende samenwerking en verantwoordelijkheden uit.

Wij zoeken iemand die, in aanvulling op de algemene eisen:

 • ervaring heeft met het beheren van financiën;
 • eerlijk, zorgvuldig en betrouwbaar is;
 • zelfstandig werkt; 
 • goed overzicht behoudt en duidelijk communiceert over de verenigingsfinanciën.

De tijdsinvestering van de functie is ca. 10 uur per week.