PerspeX

Columns PerspeX

Opinie: is de kabinetsval dé stap?

Den Haag torentjevrijdag 15 januari 2021 18:57 De knoop is doorgehakt: kabinet-Rutte III heeft aangekondigd af te treden. Een vertrek waar in de afgelopen maanden rondom de toeslagenaffaire steeds meer over gespeculeerd werd. De vraag die meteen gesteld wordt was: is het genoeg? Een terechte vraag. Want is dit vertrek dé stap om te tonen dat het kabinet de verantwoordelijkheid neemt over het falen van het systeem? Is hiermee de kous af? Of is dit een eerste stap, een opmars naar meer stappen? lees verder

Het waardensysteem van de EU in verval

migration-3129387_1920.jpgwoensdag 16 december 2020 20:09 Het weer terugduwen van bootjes met vluchtelingen uit de nationale wateren zodat geen asiel aangevraagd kan worden vindt frequent plaats. Zelfs zo frequent dat het een naam heeft gekregen: ‘push backs’. De Griekse grensbewaking werd hiervan beschuldigd. Later bleek uit journalistiek onderzoek dat het Europese agentschap Frontex zich hier ook schuldig aan maakt. Deze push-backs zijn in strijd met vluchtelingenverdragen en met het Europese recht en dus met onze gedeelde waarden en rechten. Immers, iedereen die een grens oversteekt, moet in de gelegenheid worden gesteld om asiel aan te kunnen vragen. In dit artikel betoog ik dat hiertegen en in bredere zin opgekomen moet worden voor onze gedeelde waarden en rechten. lees verder

Opinie: loopgravenpolitiek

loopgravenoorlogzaterdag 05 december 2020 17:27 “Politiek is oorlog zonder bloedvergieten”. Was getekend, Mao Zedong. Zedong is nou niet de meest vreedzame politicus die de mensheid ooit heeft gekend, zeg ik met veel gevoel voor understatement. Mao Zedong heeft meer dodelijke slachtoffers op zijn geweten dan dictators als Hitler (1933-1945), Stalin (1922-1952) en Pol Pot (1963-1998) bij elkaar. De vraag is dus in hoeverre we zijn gedachtegoed als uitgangspunt moeten nemen voor de Nederlandse politiek. Politiek naar westerse maatstaven gaat immers om een vreedzame verdeling van de macht, waarbij democratische waarden en de bescherming van burgers tegen de overheid in de rechtstaat gegarandeerd zijn. Toch kent ook Nederland een aantal politici die een stukje politieke oorlogsretoriek niet schuwen. lees verder

Crisis in de kledingindustrie

havana-2269059_1920.jpgzaterdag 21 november 2020 11:58 De coronacrisis zorgt voor veel ellende. Niet alleen in Nederland, maar vooral ook wereldwijd. De wereldeconomie krijgt een flinke klap en de werkloosheid stijgt. Landen die extra hard worden geraakt, zijn de ontwikkelingslanden. lees verder

Bij God is iedereen welkom. Op school ook?

Basisschool.jpgvrijdag 13 november 2020 17:13 Heel Nederland is gevallen over een uitspraak van minister Arie Slob. Of eigenlijk over, de botsende grondrechten die hij probeerde uit te leggen. Want geeft de huidige grondwet ruim baan aan discriminatie? Meestal meng ik mij niet in dergelijke discussies, omdat die snel kunnen ontaarden in een apendebat waarbij met groot chagrijn verwijten naar de overzijde worden gesmeten, en de discussie daarmee bij voorbaat verloren is. Dit keer doe ik wel mee. Een hele partij (ChristenUnie) wordt weggezet als homofoob vanwege de uitlatingen van minister Slob. Men weet vaak het onderscheid tussen protestanten, gereformeerden, katholieken en homofoben niet goed te maken. Namens PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie, wens ik mij over dat alles uit te spreken. Ik zal homofobie veroordelen en de partij verdedigen. Dat zijn persoonlijke meningen en ik ben mij ervan bewust dat ik hiermee een deel van PerspectieF en ChristenUnie niet vertegenwoordig. lees verder