Zwolle

Zwolle is een dynamische Hanzestad met een rijke historie. Een stad vol betrokkenheid, ondernemingszin en culturele festiviteiten. Door de verschillende hogescholen heeft Zwolle een groot potentieel aan betrokken studenten en jongeren. Maar net als iedere stad heeft ook Zwolle te kampen met verschillende problemen en uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid. PerspectieF Zwolle en de lokale ChristenUnie-fractie willen bezig gaan met het onder de aandacht brengen van belangrijke thema’s. Het bestuur in Zwolle zet zich in om meer jongeren in Zwolle te betrekken bij het werk van de lokale overheid. Regelmatig worden er activiteiten en evenementen georganiseerd waar jij bij kunt zijn. Hou daarvoor onze agenda in de gaten!

Actief worden Zwolle?

  • Christi Korenberg
    Jongerenambassadeur voor PerspectieF in Zwolle

    E-mail | Facebook | 

PerspectieF Zwolle zoekt nieuwe bestuursleden

Als PerspectieF hebben we een heel aantal actieve afdelingen die zich op allerlei manieren inzetten in hun eigen stad. Deze afdelingen worden draaiende gehouden door een grote groep enthousiaste PerspectieF'ers die met elkaar een verschil maken en impact hebben in hun eigen omgeving.

Om dit werk voort te kunnen zetten zijn wij hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Wat vragen wij van jou:
- Affiniteit met PerspectieF
- Interesse in politieke en maatschappelijke vraagstukken
- Initiatiefrijk
- Tijdsbesteding: 1 à 3 uur per week

Wat bieden wij jou:
- Een groot (politiek) netwerk
- Een inkijk in de lokale politiek
- De kans om inpact te hebben in je eigen stad
- Inhoudelijke en praktische training

 Dus vind je het leuk om je in te zetten voor PerspectieF? Heb je interesse om aan het werk te gaan in je eigen stad? Mail dan naar: lokaal@perspectief.nu

Gaan voor een schonere stad!

Een paar maanden geleden begonnen een paar Zwolse PerspectieF’ers zich erover te verbazen dat gescheiden inzamelen van afval (omgekeerd inzamelen) niet mogelijk was voor veel plekken in Zwolle. Juist daar waar veel studenten wonen: het centrum, de wijk net buiten de gracht, en rondom hoogbouw. Het idee ontstond om daar een brief over te schrijven aan het College van Burgermeester en Wethouders, en naar de Zwolse Gemeenteraad. Toen er een inhoudelijk sterke brief lag is er contact gezocht met de andere in Zwolle actieve Politieke Jongerenorganisaties, en bleek dat dit het eerste onderwerp is waar we unaniem belang aan hechtten. De brief werd opgesteld door PerspectieF Zwolle, maar mede-ondertekend door JOVD, Jonge Democraten, CDJA, Jonge Socialisten, ROOD, en DWARS. Natuurlijk gaat politiek niet meer zonder campagne, dus werd er door een media-offensiefje ingezet. Verschillende lokale media, waaronder De Stentor, plaatsten een artikel, en voorzitter Ruben van de Belt was te gast bij de Zwolse Omroep om over het plan te praten. 

Toen de raad ter oren kwam dat de PJO’s deze brief wilde versturen bleek dat verschillende partijen brood zagen in het idee. Er werd een motie opgesteld door de VVD en ChristenUnie, waarin expliciet verwezen werd naar onze brief en de inhoudelijke lijn werd gevolgd. Toen deze motie in stemming werd gebracht stemde de Zwolse raad unaniem in, en nu gaat de wethouder aan de slag met datgene waar een paar PerspectieF’ers zich een paar maanden eerder vragen bij hadden: omgekeerd inzamelen in heel Zwolle!