Jong en verslaafd

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een verslaving. Onder hen zijn ook veel jongeren. Zo neemt het aantal jongeren met een internetverslaving schrikbarend toe. Naast drugs en alcohol zijn nu sociale media en games de nieuwste zaken om aan verslaafd te raken. Een verslaving leidt vaak tot lichamelijke, sociale en psychische problemen. Op deze manier belemmert een verslaving jongeren om volledig tot bloei te komen en om hun volle potentieel te bereiken.

Als PerspectieF maken we ons hier zorgen over. In het verleden zijn er succesvolle bewustwordingscampagnes op het gebied van roken en alcohol geweest. Helaas zijn veel andere verslavingen nog niet voldoende in het vizier van instanties en ouders. Dit jaar willen we dan ook inzetten op preventie, discussie en bewustwording, maar tegelijkertijd ook op goede jeugdverslavingszorg.