Jongeren in de gevangenis

De roep om strenger te straffen en om de pakkans van criminelen te vergroten klinkt steeds luider in onze samenleving en de politiek. Wordt er echter ook omgekeken naar de mensen die een gevangenisstraf uitzitten of hebben uitgezeten? Ze hebben immers ook recht op een nieuwe start. Desondanks is niet alles op orde, bijvoorbeeld rondom de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.[1]

Om die reden wil PerspectieF zich komend jaar inzetten voor jonge (ex-)gevangenen. Met de projectgroep willen we onderzoeken waar jongeren en hulpverleners tegenaan lopen rondom de zorg in de gevangenis en de terugkeer in de samenleving. Waar liggen mogelijkheden voor verbetering? We willen ons dit jaar richten op bewustwording rond dit thema en met concrete acties het politieke debat beïnvloeden.

[1] Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), https://www.rsj.nl/actueel/Persberichten/2017/persberichtvandetinerennaarreintegreren.aspx