Algemeen Secretaris

±15 uur per week

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren is op zoek naar een nieuwe secretaris. De secretaris heeft een centrale functie binnen het bestuur. Het opstellen van de agenda, het schrijven en aanpassen van de notulen en het contact binnen de vereniging verloopt allemaal via de secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenvergaderingen en de communicatie vanuit de vereniging (denk aan de nieuwsbrief en sociale media). Ook draagt de secretaris de verantwoordelijkheid voor de bestuursondersteuner en de communicatiecommissie.

Als secretaris:

 • regel je de zaken rondom de bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten van het bestuur;
 • verzorg je de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en je houdt hiervan een archief bij;
 • ben je verantwoordelijk voor de communicatie, houd je in nauwe samenwerking met de communicatiemedewerker de sociale media en de website bij en draag je zorg voor de nieuwsbrief;
 • draag je verantwoordelijkheid voor de bestuursondersteuner en de communicatiecommissie;
 • organiseer je, in nauwe samenwerking met de voorzitter de congressen en verzorg je de verslaglegging van deze evenementen en ledenvergaderingen;
 • draag je zorg voor de ledenadministratie van PerspectieF in samenwerking met de ledenadministratie van de ChristenUnie; 
 • beheer je het algemene archief en magazijn van de vereniging; 
 • ben je je bewust van je rol als spilfunctie in de vereniging;
 • oefen je de algemene bestuurstaken met de daarbij behorende samenwerking en verantwoordelijkheden uit; 
 • ben je samen met het bestuurslid Lokaal en Leden verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbinding.

Wij zoeken iemand die, in aanvulling op de algemene eisen: 

 • beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • ervaring heeft met vormgevingstaken; 
 • in staat is anderen aan te sturen;
 • vaardig is in organiseren.

De tijdsinvestering van de functie is ca. 15 uur per week.