Feiten over vrijwiligerswerk


- Wist u dat in 2015 49% van de Nederlanders minimaal één keer per jaar vrijwilligerswerk verricht? (CBS)

- Wist u dat vrijwilligers in Nederland gemiddeld een klein uur per week besteden aan vrijwilligerswerk? (SCP)

- Wist u dat vrijwilligers gemiddeld vier uur per keer dat zij vrijwilligerswerk uitvoeren bezig zijn? (CBS)

- Wist u dat 1 op de 7 mantelzorgers zich tamelijk tot zwaar belast voelt? Dit komt neer op ongeveer 220.000 Nederlanders (RIVM)

- Wist u dat mantelzorgers die zich zwaar belast voelen gemiddeld 23 uur per week besteden aan de mantelzorgtaken (Centrum Mantelzorg)

- Wist u dat het aantal vrijwilligers en het aantal uur dat zij zich inzetten terugloopt? Dit wordt verklaard door het toenemende beroep dat de overheid op burgers doet. (Movisie)

- Wist u dat het meeste vrijwilligerswerk gedaan wordt door de mensen tussen de 35 en 45 jaar? Er valt dus nog een wereld te winnen (Movisie)

- Wist u dat vrijwilligerswerk bij  92% van de vrijwilligers plezier oplevert en een aanvulling is op het leven (Movisie)

- Wist u dat meer dan de helft van de vrijwilligers aangeeft dat het vrijwilligerswerk hen nieuwe inzichten oplevert? (Movisie)