Zomercongres 2024

Informatie focusdag

Op 29 juni Deo volente vindt de Focusdag van 2024 plaats. Tijdens de Focusdag is ruimte voor ontmoeting, verdiepen we ons in verschillende thema’s, blikken we terug op de afgelopen bestuursperiode en zijn er bestuursverkiezingen! Tijdens het congres zal staatsecretaris van Asiel en Migratie, Eric van der Burg, spreken! Daar moet je bij zijn! 

Locatie 
Dit congres vindt plaats in Utrecht, Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht, een centraal gelegen locatie, die goed te bereiken is met het OV.  

Programma 
Tijden zijn indicatief en zijn mogelijk aan wijzigingen onderhevig. Daarover zullen wij communiceren.  
9.30 – Inloop 
10.00 – Aanvang Focusdag en deel 1 ALV 
12.00 – Lunch 
13.00 – Deel 2 ALV, bestuursverkiezing en Eric van der Burg 
16.30 - Borrel 

Belangrijke data 

  • Op vrijdag 31 mei worden de voordrachten van bestuursleden bekend gemaakt. 

  • Op vrijdag 7 juni worden de stukken van het bestuur gepubliceerd op de website en via de mail naar leden gestuurd. 

  • Op vrijdag 7 juni is tevens de deadline om moties en amendementen in te dienen. 

  • Op vrijdag 14 juni worden de preadviezen van het bestuur gepubliceerd. 

  • Op zaterdag 29 juni vindt het congres plaats. 

Stemmen en machtigingen 
Tijdens de algemene ledenvergadering zal de stemcommissie weer ingestemd worden. Om te kunnen stemmen is lidmaatschap van PerspectieF vereist. Kun je onverhoopt niet bij de Focusdag aanwezig zijn, en wil je je gerechtigde stem als lid wel uitbrengen? Machtig dan een ander lid. Dit doe je door als machtigend lid een mail te sturen naar congres@perspectief.nu, met het gemachtigde lid in de CC. 

Aanmelden 
Verdere informatie ten aanzien van het congres volgt enkele weken voor aanvang. Om aanwezig te zijn bij het congres dient u zich aan te melden via de volgende link: https://forms.gle/GGGQVVmCaGUa4AheA  

Lid maakt lid 
Iedereen mag een niet-lid meenemen. Als diegene zich op het congres lid wordt, is het eerste jaar lidmaatschap 5 euro. En degene die deze persoon lid maakt, krijgt een leuk cadeautje van ons! 

We hopen je in goede gezondheid op de Focusdag in Utrecht te zien. 

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, per voorkeur door een mail naar congres@perspectief.nu te sturen.