ANBI

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van de belasting.

Naam: PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
RSIN: 8157.59.794
KvK-nummer: 32082319


Bezoekadres
Piet Mondriaanlaan 48
3812 GV Amersfoort
Tel: 033 - 422 69 69


Postadres
Postbus 439
3800 AK Amersfoort


Doelstelling

Missie:
De vereniging wil een politieke jongerenbeweging zijn, waarvan de leden, in eenheid verbonden door de liefde voor God en de medemens, elkaar en andere jongeren interesseren en enthousiasmeren voor en mobiliseren en toerusten tot actieve deelname van christenen aan het publieke debat in maatschappij en politiek.

De vereniging heeft ten doel:
1. jongeren te overtuigen van de waarde van het christelijk politiek alternatief; 
2. het interesseren en enthousiasmeren van jongeren voor de vereniging en de ChristenUnie en hen stimuleren om constructief mee te denken; 
3. een positief kritische visie op actuele maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen; 
4. op basis van deze visie verantwoorde alternatieven aan te dragen in het publieke debat; 
5. het debat aan te gaan met de ChristenUnie en andere politieke en maatschappelijke groeperingen; 
6. het stimuleren van een sterke politieke en maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid van de leden; 
7. het toerusten van de leden tot actieve deelname aan de politiek door studie en bezinning in samenwerking met de ChristenUnie.

(geciteerd vanuit de statuten, te vinden onder Bestuursstukken)


Beleidsstukken

De beleidsstukken van de vereniging zijn hier te vinden.


Samenstelling bestuur, functies en bemensing
Het bestuur van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren bestaat uit 7 personenen. De samenstelling en contactgegevens van het bestuur is hier te vinden.


Beloning
Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.