Sociaal domein

terug

Samenleven draait niet alleen om economisch belang en vrijheid van het individu, maar vooral om welzijn en gemeenschapszin. Onze samenleving heeft veel goeds te bieden voor wie daarin mee kan draaien, maar kan ook als een sneltrein voorbij schieten wanneer iemand achterop raakt. De samenleving moet ruimte bieden voor iedereen die graag wil meedraaien. Wie het echt niet redt op de reguliere arbeidsmarkt moet op andere manieren waardevol bij kunnen dragen aan de maatschappij.

Voor mensen die met schulden kampen moet de overheid barmhartig zijn: zij doet recht aan derden maar biedt de persoon in kwestie perspectief op een toekomst zonder schuldenlast.

Ook wil PerspectieF dat de samenleving jongeren ruimte en tijd biedt om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en met hun talenten bij te dragen aan de samenleving. Hierbij bieden we weerstand tegen individualisering en prestatiedruk en bieden we ruimte voor verenigingen, jongerenorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Daarom staan we onder andere voor de volgende standpunten:

  • We willen zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren voor mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarom zetten we in op middelen als de begeleidingsbonus, waarbij werkgevers hulp krijgen bij de begeleiding van werknemers die extra aandacht nodig hebben, en ondersteunen we sociale ondernemingen uitgebreid.
  • We voeren basisbanen in, waarbij mensen kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt en hun perspectieven vergroot worden om door te stromen naar een reguliere baan.
  • Voor mensen die daadwerkelijk niet kunnen participeren op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat de voorzieningen op orde gebracht en vereenvoudigd worden.
  • We willen een uitbreiding van het Waarborgfonds, waarmee ernstig problematische schulden kunnen worden afgekocht of waarmee lichtere betalingsvoorwaarden kunnen worden gearrangeerd.
  • Er komt meer inzet op persoonlijke begeleidingstrajecten in de schuldhulp.
  • We willen dat elke gemeente een vrijwilligersloket heeft die vraag en aanbod bij elkaar brengt, en dat gemeenten een actieve coördinerende rol oppakken om maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties samen een duurzaam netwerk op te laten bouwen.
  • We willen dat gemeenten meer subsidies vrijmaken om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen in maatschappelijke projecten.

terug