Arbeid

terug

Werk is van onschatbare waarde in het leven; al in Genesis zien we hoe de deugd van het werken in de mens is gelegd en wat de mens aan de Schepping toe kan voegen door te werken. Werk geeft mensen de mogelijkheid in hun levensonderhoud te voorzien, het zorgt voor een goede mentale gezondheid en gevoel van eigenwaarde, en draagt bij aan de maatschappelijke welvaart. Het verzorgen van goede arbeidsomstandigheden is daarom cruciaal.

Over die arbeidsomstandigheden vallen veel zorgen te uiten. De arbeidsmarkt is geheel uit balans en heeft kwetsbare partijen in recente tijden enkel kwetsbaarder gemaakt. ZZP’ers zijn slechts beschermd, het minimumloon ligt te laag en jongeren worden veelvuldig gevangen in onzekere contracten. Daarnaast moeten we uitkijken dat we onszelf niet overwerken. Hoewel de formele arbeidsuren op macroniveau niet abnormaal hoog lijken te liggen, wordt in onze samenleving de druk opgevoerd door informele overuren en het 24/7-effect van digitale bereikbaarheid. We moeten beter waarborgen dat werk ook gepaard gaat met de nodige rust. Daarom is minder werk en bedrijvigheid op de zondag van blijvende waarde. Daarom staan wij onder andere voor de volgende zaken:

  • Vaste arbeidscontracten moeten wederom de norm worden. Flexibiliteit moet vooral gezocht worden binnen vaste contracten, bijvoorbeeld via een ‘80/20-contract’ (80% vast, 20% flexibel).
  • Het minimumloon moet stijgen naar minimaal €14 per uur.
  • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.
  • Voor werkgevers moet een zelfstandigenheffing gelden wanneer zij ZZP’ers in dienst nemen.
  • Er dient een eenvoudig ontslagrecht te komen voor werkgevers.
  • De belasting op arbeid moet omlaag, welke wordt gecompenseerd door een hogere belasting op vermogen.

terug