Arbeid

terug

Werk is van onschatbare waarde in het leven, betaald en onbetaald. In Genesis zien we al hoe de deugd van het werken in de mens is gelegd en wat de mens aan de schepping toe kan voegen door te werken. Werk geeft mensen de mogelijkheid in hun levensonderhoud te voorzien, het zorgt voor een goede mentale gezondheid en gevoel van eigenwaarde, en draagt bij aan de maatschappelijke welvaart. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden cruciaal.

We maken ons zorgen over die arbeidsomstandigheden. De arbeidsmarkt is geheel uit balans en heeft kwetsbare partijen in recente tijden enkel kwetsbaarder gemaakt. ZZP’ers worden onvoldoende beschermd, het minimumloon is te laag en jongeren krijgen vaak onzekere contracten. Daarnaast moeten we uitkijken dat we onszelf niet overwerken. Hoewel de officiële arbeidsuren in internationaal perspectief niet hoog lijken, wordt in onze samenleving de druk opgevoerd door informele overuren en de effecten van het 24/7 bereikbaar moeten zijn voor het werk. We moeten beter waarborgen dat werk ook gepaard gaat met de nodige rust. Daarom is minder werk en bedrijvigheid op de zondag van blijvende waarde. Daarom staan wij onder andere voor de volgende zaken:

  • Vaste arbeidscontracten moeten weer de norm worden. Flexibiliteit moet vooral gezocht worden binnen vaste contracten, bijvoorbeeld via een ‘80/20-contract’ (80% vast, 20% flexibel).
  • Het minimumloon moet stijgen naar minimaal € 14 per uur.
  • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers.
  • Voor werkgevers moet een zelfstandigenheffing gelden wanneer zij ZZP’ers in dienst nemen.
  • Er moet een eenvoudig ontslagrecht komen voor werkgevers.
  • De belasting op arbeid moet omlaag, wat wordt gecompenseerd door een hogere belasting op vermogen. Daarnaast moet de marginale belastingdruk op het verzamelinkomen van eenverdieners en tweeverdieners gelijk worden getrokken.

terug