Onze inspiratie

terug

PerspectieF en haar moederpartij de ChristenUnie koesteren een uniek profiel op het toneel van de politiek, zowel in Nederland als op internationaal niveau. We zijn moeilijk te plaatsen op het politieke spectrum. We zijn niet uitgesproken links, maar ook niet rechts. We zijn niet eenduidig progressief, maar ook niet conservatief. We bedrijven geen populistische politiek, maar zijn ook niet gericht op de macht. Onze ongrijpbaarheid komt, als het goed is, voort uit de bron van onze idealen en onze gedrevenheid: die bestaat niet uit menselijke honger naar invloed, maar uit nederige inspiratie gevormd door de boodschap van God. Daarmee is niet gezegd dat wij de partij zijn die Gods wil in een politiek programma heeft weten te vangen, maar wel dat alle standpunten die we hebben aan die Wil getoetst worden. Als christenen proberen we in ons leven en handelen iets van Gods koninkrijk al op aarde te introduceren.  Politieke wetten zijn niet het middel waarmee we dat bereiken, maar we kunnen ons bij de opstelling van die wetten wel laten inspireren door de geest van dat koninkrijk. Dat is uiteindelijk ons streven, dat we binnen de democratie en terwijl we al onze tekortkomingen in acht nemen, geïnspireerd door onze dienst aan God onze bijdrage leveren aan de vorming van de samenleving.

Die politieke houding stoelt daarmee op een inspiratie die groter is dan de mens zelf en betekent daarmee dat onze visie niet eenvoudig te vormen valt. Dat die altijd onderhevig is aan reflectie en spiegeling aan de realiteit. En toch geven de Bijbel en de christelijke traditie ons een grote hoeveelheid handvatten om met overtuiging en bevlogenheid te gaan staan voor een samenleving waarin Gods waarden leven. Waarin we de meest kwetsbaren onder ons centraal stellen en ons er alles aan gelegen is hen zoveel mogelijk mee te trekken in ons gezamenlijk verhaal. Waarin de zorg voor Gods schepping, een opdracht die we in directe zin van hem ontvangen hebben, altijd een van onze grootste prioriteiten blijft. Waarin we ons met de gehele mensheid verbonden weten als schepselen van God en daarom over de grenzen kijken in verwantschap en met verantwoordelijkheidsgevoel. Waarin we de vrijheid verdedigen waarbinnen mensen met hun eigen talenten aan de slag kunnen om zelf te creëren, te scheppen. En waarin we ons ook bewust zijn van de gebrokenheid van deze wereld, en het kwaad recht in de ogen durven te kijken, of bij onszelf durven te verjagen.

Die idealen die uit ons geloof voortvloeien schetsen wel degelijk een helder beeld van de goede politiek. Dat zijn christelijk-sociale idealen. Het houdt in dat we moeten werken aan een economie waarin niet alleen kan worden geïnnoveerd en geproduceerd, maar waarin iedereen ook moet kunnen meeprofiteren en de verdeling minstens zo belangrijk is als de totale opbrengst. Het houdt in dat de stand van de natuur essentieel is en niet ondergeschikt mag raken aan onze economische ambities, en ook dat we een verantwoordelijkheid hebben om door de mens veroorzaakte klimaatschade ten volle tegen te gaan. Het houdt in dat we de welvaart in ons land moeten delen met andere volken, en dat er een taak voor ons ligt om hen op weg te helpen om zelf in gezondheid en vrijheid te werken aan de ontwikkeling van hun toegewezen stuk aarde. Het houdt in dat we moeten streven naar uitmuntende zorg, onderwijs en ordehandhaving, zonder daarbij in de fuik van maakbaarheidsdenken te zwemmen of onze menselijke grenzen uit het oog te verliezen. En bovenal houdt het in dat we ons inspannen om binnen de maatschappij en overheid zoveel mogelijk van onze inspiratie, gedestilleerd uit Gods waarden, te laten doorsijpelen. Dat doen we nadrukkelijk als democraten en niet als theocraten; we leggen ons geloof niet op aan anderen, maar proberen wel vanuit dat geloof de samenleving te beïnvloeden. Daar staan we voor, vanuit een inspiratie van christenen, maar vóór iedereen.

Die visie moet telkens tegen het licht gehouden worden. Hij moet worden bijgeschaafd, uitgebreid of gespecificeerd. Dit Politiek Programma dient dat doel. Het is een levend document, waarin de standpunten van PerspectieF staan vertaald, op concreter en abstracter niveau. Het is een bovenal een document voor leden. Een document waarin leden kunnen terugvinden waar de organisatie voor staat, maar juist ook een document dat zij te allen tijde kunnen aanpassen, uitbreiden of inkorten, via de route van onze interne democratie. Een document dat houvast biedt, verduidelijkt, de actualiteit benoemt en de toekomst schetst. Een document waar we als PerspectieF’ers allemaal zorg voor dragen.

terug