Denktank

De Denktank houdt zich bezig met de lange termijn visie en standpunten van PerspectieF. Teruggrijpend op de christelijk-sociale traditie, of juist toekomstgericht lijnen uitzettend, draagt de Denktank ervoor zorg dat er naast alle politieke acties ook wordt nagedacht over wat en waarom we met elkaar nastreven. Dat doet ze door stukken te schrijven voor de website of de PerspeX, discussieavonden te organiseren, te ondersteunen bij debatten of simpelweg er te zijn als vraagbaak en sparringpartner voor het bestuur. Daarnaast zijn de lijntjes kort met de ChristenUnie-variant van de Denktank: het Wetenschappelijk Instituut.

De Denktank-leden kennen veel vrijheid bij welk onderwerp ze zich mee bezig willen houden. Eens per maand vergaderen we om met elkaar in discussie te gaan of plannen en afspraken te maken voor hoe we de discussie binnen PerspectieF op gang kunnen brengen. Wil je (een keer) aansluiten? Neem dan contact op met Jan Werkman.

Leden Denktank:

Annelle van der Wel

Arjen Breeman

Ellen Hensels

Marijke Huisman

Riekert te Velde

Sanne Hoepel

Shady McMurdo

Jan Werkman