Internationale economie

terug

De internationale vrijhandel heeft voor veel economische groei gezorgd. Helaas is deze groei niet altijd eerlijk en duurzaam, gelet op uitbuiting van arbeiders, uitputting van grondstoffen, milieuvervuiling en klimaatverandering. Daarom staat PerspectieF onder voorwaarden positief ten opzichte van vrijhandelsakkoorden. Het is belangrijk dat vrijhandelsakkoorden voldoen aan mensenrechtelijke, rechtstatelijke, sociale en ecologische voorwaarden Een stap in de goede richting is om bedrijven die binnen de EU en Nederland willen opereren te verplichten om aan deze eisen te doen zodat productieketens mondiaal eerlijker en duurzamer worden.

Deze omslag van een nauwe focus op groei naar een bredere bloei is gelukkig inmiddels ook ingezet in de EU en moet verder ontwikkeld worden. De EU is meer dan alleen een interne markt. Deze markt was altijd bedoeld als middel tot het doel van recht en vrede. In eerste instantie binnen Europa, maar wetgeving op het gebied van ‘due-diligence’ en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) stellen de regelmacht en economische macht van de EU in staat om ook vrede en recht buiten Europa te brengen.

Wat betreft het Europees monetair beleid vindt PerspectieF het belangrijk dat de Europese regels voor begroting en staatsschuld van lidstaten worden nageleefd. De Europese Commissie moet de lidstaten controleren en waar nodig sancties opleggen. De Europese Commissie moet op haar beurt gecontroleerd moet worden door het democratisch gelegitimeerde Europees Parlement.

Verder herkent PerspectieF dat economische hervormingen nodig zijn in Europese landen zodat ze tegen een stootje kunnen bij crises. Maar niet alleen in EU-lidstaten zijn hervormingen nodig, ook binnen de financiële sector. Zo is de Europese bankenunie (gelijke regelgeving in de EU voor banken) belangrijk voor meer stabiliteit bij crises. PerspectieF is voorstander van een gelijk speelveld en beter, Europees toezicht op banken. Het Europees depositogarantiestelsel (bescherming van tegoeden bij faillissement van een bank) kan pas volgen als er goed toezicht wordt gehouden en een goed werkend resolutiemechanisme tot stand is gebracht. Wat betreft de euro, die had nooit als breekijzer gebruikt mogen worden om Europese economische integratie te forceren. Het had het sluitstuk moeten zijn. Maar feit is dat we nu niet terug kunnen zonder enorme schade. Zaak is daarom om de succesvolle economische integratie voort te zetten met verbeterde democratische controle.

We staan daarom onder andere voor de volgende standpunten:

  • Vrijhandelsakkoorden moeten voldoen aan mensenrechtelijke, rechtstatelijke, sociale en ecologische voorwaarden.
  • Nederland en Europa zetten zich in voor wetgeving op het gebied van ‘due-diligence’ en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).
  • Europese regels voor begroting en staatsschuld van lidstaten worden nageleefd
  • Europese landen moeten hervormen.
  • Europese bankenunie (gelijke regelgeving in de EU voor banken) is belangrijk voor meer stabiliteit bij crises.
  • Europees depositogarantiestelsel (bescherming van tegoeden bij faillissement van een bank) kan pas volgen als er goed toezicht wordt gehouden en een goed werkend resolutiemechanisme tot stand is gebracht.
  • Het is zaak om de succesvolle economische integratie voort te zetten met verbeterde democratische controle.

terug