PerspeX

De PerspeX is het verenigingsblad van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Abonnees en leden krijgen de PerspeX per mail, of, op verzoek, per post toegestuurd. Bekijk hier het laatste nummer, interessante columns of ons archief van oudere bladen. 

PerspeX column: Misdaad en Ondermijning

Misdaad en ondermijning21092020 Sinds een paar jaar is er veel politieke en maatschappelijke focus op ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Mede daarvoor was de nationale politie opgericht, en zijn we nu bezig, met redelijk wat succes, om steeds meer gespecialiseerde teams op te zetten. Dat is hard nodig, en we moeten stappen blijven zetten om de kans van opsporen en oppakken te vergroten. Er is door ondermijning enorm veel schade gezien, en ongezien aan de bovenwereld. Het raakt de economie, de maatschappij en gezinnen. lees verder

Eppo Bruins bij PerspectieF Nijmegen: “Jullie hebben een speciale rol in de partij dus laat je vooral horen!”

Artikel PPF Nijmegen.jpg02072020 “We hebben allebei een opdracht. Wij in de politiek om open te staan voor de goeie ideeën die jongeren hebben en jullie om ons het vuur aan de schenen te leggen, mee te denken en ons te prikkelen. Jullie moeten laten zien dat je relevant bent, en dat kunnen jullie!” lees verder

Niet gelijk, maar wel gelijkwaardig

Foto Hadassa Meijer.jpg27022020 In het stadhuis van Enschede heb ik afgesproken met Hadassa Meijer. Ik bespreek met haar de positie van vrouwen in de politiek. Twintig jaar geleden is ze gestart in het bestuur van de RPF-jongeren, waar zij onder andere verantwoordelijk was voor de interne communicatie van het toenmalige jongerenmagazine Alert. Van 2002 tot 2008 was zij raadslid van de ChristenUnie in Enschede en sinds 2018 is zij hier wederom werkzaam als gemeenteraadslid. Daarnaast is ze coördinator bij het Huis van Verhalen, waar voornamelijk wordt ingezet op ontmoeting in de wijk. lees verder

Wat zegt links-rechts nog? Een blik op Amerika

2BernieSanders.jpg13022020 De politiek wordt doorgaans verdeeld in twee flanken: links en rechts. Dat praat makkelijk en maakt bovendien het aanwijzen van vrienden en vijanden een stuk eenvoudiger. In de Nederlandse democratie is die tweesplitsing eigenlijk nooit echt opgegaan; in de tijd van de verzuiling werd onze politiek bepaald door vier groepen: liberalen, socialisten, katholieken en protestanten (ook al waren die naar protestantse traditie onderling ook weer in allerlei facties verdeeld), op basis van sociaaleconomische visie en geloofsovertuiging. In onze tijd zijn de politieke verhoudingen alleen nog maar complexer. De kiezer baseert zijn of haar keuze nu ook op progressieve en conservatieve standpunten, culturele onderwerpen, migratiepolitiek, bescherming van het milieu en de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit onoverzichtelijke pallet aan mogelijkheden heeft zijn sporen flink nagelaten: in 2017 werden er maar liefst dertien partijen onze Tweede Kamer binnen gestemd. Maar dat de links-rechts verdeling veel te simplistisch is om anno 2020 nog veel zinnigs over politiek te kunnen zeggen wordt pas echt duidelijk als we naar een land gaan waar al tijden een tweepartijensysteem functioneert: de Verenigde Staten. Zelfs daar gaan de termen ‘links’ en ‘rechts’ je niet veel verder helpen als je iets wijzer wilt worden over de huidige verkiezingsrace. lees verder

Boerin Betty van Os: "De natuur is te sterk en te veranderlijk om regels over te maken"

Interview Betty van Os.JPG16112019 In het debat over landbouw komen vooral de uitersten naar voren: degenen die boven en onder de wet opereren tegenover biologische boeren. De middengroep van boeren blijft onderbelicht. ‘Ik wil een interview met een doorsnee boer’, zeg ik op de redactievergadering. Maar daar maak ik – toch zelf een boerendochter – een denkfout. Er is geen ‘doorsnee’ boer in de diverse sector met twintig deelsectoren. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), wil een landbouwtransitie, maar bestaat er een mal voor bedrijven die qua grootte, gewas of dier, ligging, grondsoort en aanpak verschillen? Ik ga in gesprek met Betty van Os, kippenboerin en akkerbouwer in het puntje van Groningen. ‘Ik zou niet in Carola’s schoenen willen staan. Als ik haar was, legde ik het bijltje erbij neer. Hiervoor laat je je niet gebruiken.’ lees verder