Zorg

terug

Als er één sector naar voren is gekomen tijdens de coronacrisis dan is het wel de zorg. We hebben gezien hoe hard al het personeel in de zorg zich heeft ingezet voor de medemens en wat een ongekende prestaties er zijn geleverd in een langere periode. Tegelijkertijd zijn we als samenleving ook stevig met onze neus op de feiten gedrukt: we hebben onze zorg in voorgaande jaren niet goed genoeg onderhouden, laat staan klaargestoomd voor eventuele noodsituaties als een pandemie. Dat moet vanaf nu anders. Er moet voldoende geld naar de zorg gaan en dat geld moet op de juiste plekken besteed worden. Maar belangrijker nog, we moeten de zorg anders gaan organiseren. De sector moet weer aantrekkelijk worden voor personeel om in te werken en de financiering van de zorg moet op orde gebracht worden.

Toch weten we ook dat zorg hoe dan ook voor grote uitdagingen komt te staan, zelfs als we de organisatie beter op orde krijgen. Door de vergrijzing zal de zorgvraag toenemen, terwijl er personeel verdwijnt. Om goede kwaliteit zorg te kunnen blijven leveren zullen we dus ook de zorgvraag op andere manieren moeten terugdringen. Dat kan onder andere door meer in te zetten op preventie. We komen daarom onder andere tot de volgende standpunten:

  • Er komt een grootschalig transformatiebeleid om de capaciteit van de zorg op te schalen in de komende jaren. Daarbij hoort: het verhogen van de salarissen voor verzorgend personeel; het vergroten van de zeggenschap van personeel in de zorg; het vasthouden van een hogere relatieve bezettingsgraad van personeel om de werkdruk beter te kunnen verdelen.
  • We bouwen een grotere zorgreserve qua materiaal, om toekomstige pandemieën beter op te kunnen vangen.
  • Het eigen risico blijft in totaal op hetzelfde bedrag, maar wordt per behandeling opgedeeld in kleinere bijdragen. Zo worden mensen met een kleinere portemonnee niet ineens geraakt door een groot te betalen bedrag.
  • De accijns op alcohol en tabak gaan verder omhoog. Deze producten worden in een paar jaar tijd enkel nog op speciaal aangewezen locaties verkocht. 
  • Het gedoogbeleid voor softdrugs wordt afgeschaft. We zijn geen voorstander van legalisatie. 
  • Er wordt meer ingezet op zorgpreventie. Gemeenten krijgen voldoende geld om via subsidies clubsport toegankelijk te maken, er komen meer buitensportfaciliteiten in de gemeentes en gezond voedsel komt onder de laagste BTW-tarieven te vallen.

terug