Medische ethiek

terug

PerspectieF neemt een unieke positie in op het terrein van medische ethiek. Enerzijds nemen we inhoudelijk vaak een minderheidspositie in binnen onze samenleving. Anderzijds blijft PerspectieF altijd zoeken naar mogelijkheden tot verbinding met mensen die een andere mening zijn toegedaan. Gelijk krijgen is niet ons doel, het goede bereiken voor de samenleving is dat des te meer. Daarvoor moet je altijd blijven onderzoeken op welke gebieden samengewerkt kan worden met die partijen waarmee op andere punten fel de inhoudelijke discussie gevoerd wordt. Want onze idealen mogen onze relaties niet verpulveren, maar evenmin mogen onze relaties onze principes tenietdoen.

PerspectieF wil opkomen voor het kwetsbare leven, van het prille begin tot het natuurlijke eind, en dat leven ook zo goed mogelijk ondersteunen. We zijn er open over dat we dat doen in de overtuiging dat het leven niet in de eerste plaats ons toebehoort, maar God. We streven niet naar een zo maakbaar mogelijke samenleving, maar kijken hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen blijven betrekken bij het leven dat aan ons gegeven is, waarbij we uit liefde en zorgzaamheid handelen. Daarbij moeten we opletten; maakbaarheidsdenken kan in twee richtingen doorschieten. Ook pogingen om het leven van anderen te verlengen of te verstevigen kunnen hun eigen doel voorbijschieten. Al ons politieke handelen op dit gebied moet dus plaatsvinden met het volste besef van onze nederige positie binnen de Schepping. Daarom formuleren we onder andere de volgende standpunten:

  • We verlangen naar en willen werken aan een wereld waarin elk kind gewenst en geliefd is en abortus zo min mogelijk voorkomt. Tegen die achtergrond zijn wij kritisch op de abortuswetgeving in Nederland en willen deze aangescherpt zien.
  • We willen dat vrouwen via een keuzehulp begeleid worden bij ingrijpende beslissingen over de zwangerschap. Ook willen we meer investeringen in opvangtehuizen en een verbeterd adoptiesysteem. We blijven op zoek naar meer mogelijkheden om psychologische, sociale en financiële ondersteuning te bieden aan vrouwen.
  • We willen dat anticonceptiemiddelen breed vergoed worden via het basispakket.
  • We willen uitgebreidere en frequente voorlichtingscampagnes voor jongeren over seksualiteit en zwangerschap.
  • We zien in het initiatief ‘Waardig Ouder Worden’ van onder andere de ChristenUnie het juiste alternatief om op in te zetten tegenover het wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’.
  • We zijn voorstander van het verbod op kweekembryo’s.

terug