Politiek programma

Onze inspirate Democratie en bestuur Klimaat Landbouw Wonen Ruimte, infrastructuur en mobiliteit Arbeid Fiscaal beleid Sociaal domein Justitie en veiligheid Pluriforme samenleving en diversiteit Zorg Medische ethiek Onderwijs Mensenrechten en internationale rechtsorde Ontwikkelingssamenwerking Europa Israël-Palestina Internationale economie Migratie en asiel Defensie

Deze standpunten komen uit het politiek programma, dat op 14 oktober 2023 is vastgesteld door de leden. Leden kunnen het politiek programma wijzigen door op een ledenvergadering een resolutie in te dienen.

Politiek Programma 2024