Fiscaal beleid

terug

De maatschappelijke stemming rond belastingen is in de laatste jaren gekeerd: niet langer wordt grenzeloos vertrouwd op de vrije markt en loopt men mee in de slipstream van grote bedrijven op zoek naar verdere economische groei. In plaats daarvan is men kritische vragen gaan stellen bij de wenselijkheid van de lineaire focus op groei en heeft men een argwanende houding aangenomen tegenover multinationals die te weinig van hun welvaart door laten vloeien in de samenleving en bovendien te weinig belasting afdragen. Ook is men de rol van de overheid anders gaan bekijken: deze wordt niet zozeer gezien als motor van de economie, maar wel als toezichthouder die de kaders stelt en bijschaaft wanneer het nodig is. Dat is thans de rol die PerspectieF weggelegd ziet voor de overheid. Zo kunnen we onze welvaart rechtvaardiger verdienen en verdelen. Die visie op fiscaal beleid leidt onder andere tot de volgende standpunten:

  • Er komt op Europees niveau een minimumtarief winstbelasting van 15% voor multinationals.
  • De belasting op arbeid gaat omlaag (terug naar 35%) en op vermogen gaat omhoog (onder andere door eigen woningbezit in box 3 te plaatsen).
  • Het moet mogelijk worden producten BTW-vrij te maken. Op groente en fruit en OV-producten moet 0% BTW geheven worden.
  • Het belastingstelsel wordt in de komende jaren stevig versimpeld, met name op het gebied van toeslagen, waarbij zoveel mogelijk toegewerkt wordt naar een eendimensionale toeslag.
  • De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd.
  • De vliegtaks wordt jaarlijks met 10 procent verhoogd tot het niveau van ‘true pricing’ en er komt een ‘veelvliegtaks.’
  • Wij verhogen de kansspelenbelasting en belasten het als inkomstenbelasting (hoogste schijf van box 1). Uit de extra belastinginkomsten financieren wij afkickhulp en preventie. 

terug