Wonen

terug

Anno 2022 lijkt de volkshuisvesting behoorlijk vastgelopen te zijn. Aan alle kanten van het vraagstuk spelen zich problemen af. Het stikstofprobleem blokkeert de bouw van nieuwe woningen op tal van plekken. De huizenprijzen rijzen de pan uit, zowel op gebied van koop als van huur. Binnen het huidige systeem is de verdeling van het type woningen niet in balans en bovendien is er onvoldoende doorstroom. Starters komen daardoor nauwelijks aan een plek. En d an ligt er nog de uitdaging om onze enorme woningvoorraad in hoog tempo te isoleren en te verduurzamen. Er moet daarom veel gebeuren op gebied van wonen, en dus moet de overheid de regie terugpakken die ze bij verstandiger beleid in het verleden nooit volledig had losgelaten. Een ministerie van Wonen & Ruimtelijke Ordening kan helpen om eindelijk écht stappen te zetten op dit dossier.

Een ministerie alleen is vanzelfsprekend niet genoeg. Binnen dat ministerie zullen ook keuzes gemaakt moeten worden. Hoe gaan we bouwen? Waar gaan we  bouwen? Wat gaan we bouwen? En op welke manier profiteert wie daar van mee? Uitgangspunt voor PerspectieF is dat iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd heeft, maar dat alles wat zich onder dat dak bevindt wel ingericht is op de toekomst. Dat betekent dat we niet aan elk oude principe moeten vasthouden bij de inrichting van woningen, maar juist ook moeten toewerken naar nieuwe vormen van wonen. Vormen waarbij meer gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk wasruimte, in woongemeenschappen wordt geleefd of waarbij goedkoop wonen wordt gecombineerd met mantelzorg. Daarom staan we onder andere voor de volgende standpunten:

  • Het ministerie voor Wonen & Ruimtelijke Ordening moet terugkeren
  • We willen dat de nieuwe minister vanuit de centrale regie bouwlocaties aanwijst waar  nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.
  • De verhuurdersheffing moet afgeschaft worden.
  • We willen dat starters betere toegang tot woningen krijgen, doordat gemeenten in crisisregio’s delen van hun woningvoorraad voor starters reserveren.
  • We willen dat gemeenten op tijd inzetten op de zelfbewoningsplicht, zodat vastgoedhandelaren geen te grote grip kunnen krijgen op de woningvoorraad.
  • In de huursector moet een puntensysteem ingevoerd worden voor het middensegment, zodat ook daar de prijzen niet boven een maximum kunnen stijgen.
  • We zetten in op een groter aandeel van kleinere woningen in nieuwbouw en transformatie ten behoeve van een- en tweepersoonshuishoudens. 
  • We willen grotere inzet op isolatiebrigades om woningen snel te isoleren, met prioriteit bij de woningen van mensen met lagere inkomens.
  • We willen dat de overheid duurzaamheidsnetwerken en woningcorporaties samenbrengt om versneld over te kunnen gaan tot integrale verduurzaming van woningen.
  • We willen grotere inzet op woongemeenschappen, wooncomplexen waar verschillende generaties naast elkaar wonen en andere innovatieve woonvormen.

terug