Wonen

terug

Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Dat kunnen we niet zonder meer overlaten aan de markt: volkshuisvesting is een grondwettelijke taak voor de overheid en dus moet de overheid de regie houden. We zien veel knelpunten rondom het bouwen, huren of kopen en het onderhouden van een goed huis. We willen betaalbare, duurzame en flexibele woonruimte. Daarbij kijken we ook naar nieuwe woonvormen zoals woongemeenschappen of woonvormen gecombineerd met mantelzorg. Daarom pleiten we onder meer voor de volgende punten:

  • We willen dat de minister voor VRO(M) bouwlocaties aanwijst waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden.
  • We willen dat starters betere toegang tot woningen krijgen, doordat gemeenten in crisisregio’s delen van hun woningvoorraad voor starters reserveren.
  • Open de sociale huursector voor jongeren, via een nationaal toewijzingssysteem, waardoor mensen ook buiten hun regio een sociale huurwoning kunnen vinden.
  • We willen dat gemeenten een zelfbewoningsplicht hanteren.
  • In de huursector moet een puntensysteem ingevoerd worden voor het middensegment, zodat ook daar de prijzen niet boven een maximum kunnen stijgen.
  • We willen meer kleinere woningen. Dat kan door nieuwbouw maar ook door bestaande woningen om te zetten in een- en tweepersoonshuishoudens.
  • We willen dat woningen sneller worden geïsoleerd en dat mensen met lagere inkomens hierin prioriteit krijgen.
  • We willen dat de overheid duurzaamheidsnetwerken en woningcorporaties samenbrengt om versneld over te kunnen gaan tot integrale verduurzaming van woningen.
  • We willen innovatieve, flexibele woonvormen voor kleine huishoudens stimuleren. Verlaag juridische drempels voor woonvormen als woongemeenschappen en generatiewooncomplexen en bied financiële steun.

terug