Klachten en vertrouwenskwesties

Klachten en vertrouwenskwesties

Commissie van Beroep - PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Heb je vragen, klachten of bedenkingen over onze organisatie, het bestuur, bepaalde besluiten van het bevoegd gezag of interpretatieverschillen van onze reglementen? Onze Commissie van Beroep staat voor je klaar.
Voor je vragen of bezwaren, neem contact op: 📧 geschillen@perspectief.nu
Samenstelling Commissie van Beroep:
  • Annemarie Foppen (voorzitter)
  • Christi Korenberg
  • Thomas van Arnhem
Integriteits- en vertrouwenszaken bij PerspectieF
Binnen het bestuur van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, zijn Emily Timmer (vicevoorzitter) en Jerke Setz (Secretaris) jouw aanspreekpunten voor zaken rondom integriteit en vertrouwen. Wij nemen ieder signaal serieus en bieden een luisterend oor, wij zullen ook samen met jou kijken naar mogelijke oplossingen. Wij moedigen je aan om bij eventuele zorgen of klachten eerst met ons in gesprek te gaan.
 
Emily Timmer (Vice-voorzitter)
📧 opleiding@perspectief.nu
📱   06-18 333 919
 
Jerke Setz (Secretaris
📧 secretaris@perspectief.nu
📱   06-15 906 940
 
Wij zetten ons in voor een veilige en respectvolle sfeer in de organisatie, maar we erkennen dat er situaties kunnen zijn waarbij externe en onafhankelijke ondersteuning nodig is. Voor deze situaties is er via de ChristenUnie een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. 
 
Veilige omgeving binnen PerspectieF
Mocht je te maken krijgen met ongewenste situaties die je niet met het bestuur kan of wil delen, of denk je dat er sprake is van schendingen van integriteit binnen PerspectieF, dan kun je contact opnemen met een van de landelijke vertrouwenspersonen van de ChristenUnie.
 
Ongewenst gedrag omvat, maar is niet beperkt tot:
  • Pesten en treiteren
  • Agressie of (verbaal) geweld
  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie
Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn:
  • Belangenverstrengeling
  • Fraude
  • Corruptie
De vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijke contacten voor het bespreken van bovenstaande kwesties. 
Informatie over deze vertrouwenspersonen vind je hier.