Israël-Palestina

terug

PerspectieF voelt zich vanuit het geloof verbonden met het Joodse volk en met de christelijke Palestijnse gemeenschap in Israël en de Palestijnse gebieden. Verzoeningsprojecten van onderop kunnen Joodse en Palestijnse gemeenschappen bijeenbrengen en een belangrijk onderdeel van de vrede zijn. Vrede in het Midden-Oosten blijft ons ideaal. Een tweestatenoplossing tussen Israël en Palestijnse Autoriteit (PA) draagt daaraan bij. Dit kan alleen wanneer het door de staat Israël en de PA in samenspraak wordt bepaald. De PA regeert nu echter niet in de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook samen, hoewel zij toch samen de positie en status van de stad Jeruzalem en nederzettingen zullen moeten bepalen. De staat Israël dient onrechtmatige nederzettingen terug te draaien, en de PA moet al het mogelijke doen om het anti-Israël sentiment en terroristische organisaties te bestrijden. Een vredesoplossing wordt eerder gevonden als ook de PA zich tot stabiele democratie ontwikkelt.

Naast onze sympathie voor de staat Israël dienen wij als Nederland en andere Europese landen toch de Palestijnen en Israëli's beide eerlijk te behandelen. Dat is zowel op gelijke basis steunen en samenwerken als beide kunnen aanspreken en bekritiseren. Internationaal recht en mensenrechten zijn de kaders voor de rechtvaardige vrede en samenwerking. Door internationale organisaties moeten Israël en de PA beide gelijk behandeld worden, en niet selectief bestraft of bekritiseerd. We juichen de normalisatie van betrekkingen tussen Israël en verschillende Arabische staten toe.

We staan daarom onder andere voor de volgende standpunten:

  • We stimuleren verzoeningsprojecten.
  • We streven een tweestatenoplossing na.
  • Israël dient onrechtmatige nederzettingen terug te draaien en de Palestijnse Autoriteit moet anti-Israël sentimenten en terroristische organisaties bestrijden.
  • Internationaal recht en mensenrechten zijn de kaders voor de rechtvaardige vrede en samenwerking.

terug