Ruimte, infrastructuur en mobiliteit

terug

De inrichting van ons land gaat veranderen. Bevolkingsgroei, klimaatverandering en technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op onze behoeften en ons gedrag. De reisbehoefte is sterk veranderd door de opkomst van thuiswerken. We zijn gedwongen om snel over te schakelen op duurzame vervoermiddelen, waarmee meerdere mensen zich tegelijker kunnen verplaatsen.  Ruimtegebrek dwingt ons ertoe anders te gaan bouwen en onze infrastructuur anders over het land te verdelen. We leven in een klein land, waarbij toch grote verschillen tussen regio’s bestaan. Bij het oplossen van het ruimtevraagstuk moet dan ook gekeken worden naar maatwerk per gebied. Om maatschappelijke activiteit te stimuleren in gebieden die dunner bevolkt zijn, moet ook daar geïnvesteerd worden in de juiste voorzieningen. Regio’s moeten dan ook de middelen krijgen om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden.  Dat brengt ons onder andere tot de volgende standpunten:

  • We willen dat er veel meer wordt ingezet op het OV.
  • We willen dat de hoeveelheid spoorwegen wordt uitgebreid en dat er speciale busbanen komen langs snelwegen en provinciale wegen.
  • We willen dat de verbindingen tussen regio’s verbeteren. Daarom willen we dat de Lelylijn en Nedersaksenlijn er snel komen, en er in Drenthe, Groningen en Overijssel meer spoor wordt aangelegd. Ook willen we dat de verbindingen over de grens verbeteren.
  • We willen dat het OV betaalbaarder wordt. Dat kan met goedkopere abonnementen voor veelgebruikers, zeker als zij een kleinere portemonnee hebben. Wij willen een gelijke minimumprijs voor al het OV.
  • Wij willen zo min mogelijk nieuwe autosnelwegen.
  • Wij willen dat de aanleg van fietssnelwegen wordt versneld, om fietsen aantrekkelijker te maken voor de middellange afstand.
  • Wij willen dat de landelijke overheid recreatief aanbod in dunbevolkte gebieden stimuleert. Zo worden die regio’s aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren.

terug