Slecht signaal, snijden in budget bevrijdingsfeest

AD slecht signaal
Jerke.png
Door Jerke Setz op 12 april 2024 om 07:00

Slecht signaal, snijden in budget bevrijdingsfeest

Opiniestuk gepubliceerd in het AD

Friesland wil bezuiningen op jubileumjaar 2025, wanneer de bevrijding voor de tachtigste keer wordt herdacht. Niet doordacht: juist nu moet dit groots worden gevierd, stellen Jerke Setz en Eva Brandemann.

Steeds minder mensen in Nederland hebben de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Het gedenken op 4 mei en het vieren van 5 mei verwatert steeds meer en de politiek verzaakt om herdenking en bevrijding de aandacht te geven die het verdient

Het bestuur van de provincie Friesland wil bijvoorbeeld bezuinigen op het jubileumjaar rond tachtig jaar bevrijding. Normaal gesproken wordt in een jubileumjaar flink uitgepakt, maar dat verhindert het provinciebestuur nu. 'De tijd dat de provincie haast alle verzoeken kan honoreren is echt voorbij', zei gedeputeerde in Friesland Sijbe Knol (Friese Nationale Partij) onlangs. De organisatoren van de provinciale herdenking zijn verbijsterd, en geef ze eens ongelijk. Het is nogal een opmerkelijke timing voor deze ongevoelige en ondoordachte boodschap. De kennis van de Holocaust zakt in Nederland steeds verder weg en ook het besef van de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid daalt in een dramatisch tempo.

Bijna een kwart van de jongeren twijfelt aan de Holocaust en online stikt het van de, vaak antisemitische, desinformatie. En daar houdt het niet op. Vorige week werd in Westerbork een oude waterzuiveringsinstallatie volgekalkt met nazileuzen. Zulk gedrag is natuurlijk volkomen idioot en het geeft ons direct een goed argument waarom de bewustwording van 4 en 5 mei prioriteit moet hebben.

Een opvallend detail is dat de actie van dusdanige omvang is, dat het waarschijnlijk door een groep is gedaan, en niet door een enkeling. Meerdere mensen waren dus aanwezig, maar schijnbaar stond er niemand stil om te zeggen: 'Jongens, waar zijn we in vredesnaam mee bezig?' De beelden van tanks die door Europa rollen en Oekraïense burgers die hun huizen ontvluchten, brengen ondertussen de kwetsbaarheid van vrede pijnlijk scherp in beeld. Juist nu, met een oorlog op ons eigen continent, zouden we ons moeten realiseren dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En als we dat allemaal weten, hoe haal je het dan in je hoofd om in deze tijd te korten op zoiets belangrijks als het bevrijdingsbudget?

Bezuinigingen op bevrijdingsfeesten, zoals in Friesland, lijken een symptoom van een dieperliggend probleem: velen van ons nemen de vrijheid voor lief. Het is te hopen dat de provinciale fracties in Friesland wél verstandig zijn en deze onzalige bezuiniging heel rap terugdraaien. Liever vandaag nog dan morgen.

Onze vrijheid is veel te duur verkregen om nu goedkoop te worden afgedaan. Volgend jaar, in 2025, viert Nederland tachtig jaar vrede en vrijheid. Door het coronavirus viel het jubileum van 75 jaar vrijheid in 2020 in het water. Daarom roepen we nu alle provinciebesturen op (en Friesland in het bijzonder): laten we 80 jaar vrijheid groots vieren. Onze politici en bestuurders kunnen nu niet achteroverleunen.

Ze moeten de handen ineenslaan en naar alle inwoners uitstralen: jullie vrijheid is onze missie en onze prioriteit, die zullen we blijven beschermen en blijven vieren.

Jerke Setz is voorzitter van Perspectief, ChristenUnie-jongeren.
Eva Brandemann is voorzitter Jong Sociaal Contract, jongeren van NSC.

https://www.ad.nl/opinie/opinie-jongeren-van-christenunie-en-nsc-snijden-in-budget-bevrijdingsfeest-slecht-signaal~a4909732/?cb=775f5f6e-0aa9-40b9-837f-3e7054ffca59&auth_rd=1