Politieke jongerenorganisaties snappen nieuw subsidiesysteem nog niet helemaal

zaterdag 14 januari 1995 17:25

De boodschap was duidelijk: per januari 1995 krijgen de jongerenorganisaties een kwart van hun subsidie op 'projectbasis'. Als ze goede plannen verzinnen om veel jongeren in heel Nederland te bereiken, dan kunnen ze hun geld alsnog krijgen. Doen ze dat niet, dat blijft er nog maar driekwart over.

Een aantal politieke jongerenorganisaties had de opdracht toch niet helemaal goed begrepen: van de 361 000 gulden die was uitgetrokken voor 'politiek jeugdwerk' is nog ruim vijftigduizend gulden over. Om dat geld alsnog te krijgen moeten ze nieuwe of gewijzigde voorstellen indienen. Daar hebben ze nog drie maanden de tijd voor.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een ingewikkelde regeling hiermee versimpelen. Maar uit de afgewezen projectvoorstellen blijkt ook dat politieke jongerenorganisaties niet meer voor volwassen partij mogen spelen. In de toekomst moeten ze voor jongeren meer gaan doen.

De RPF-jongeren dienden bijvoorbeeld het voorstel in om 'kaderweekeinden' te houden. Dat zijn dagen om de actieve jongeren binnen de organisatie nog beter in te werken in de politiek. Het ministerie vond zo'n activiteit niet goed genoeg. "Kadertrainingen zijn reguliere activiteiten. Het vernieuwend karakter, zoals een nieuw thema of een nieuwe doelgroep ontbreekt. De doelgroep is beperkt. Uit het voorstel blijkt dat het project niet is opgezet op initiatief van de jongeren zelf', schreef het ministerie aan de jongerenorganisaties.

De politieke jongerenorganisaties moeten, om de 'projectsubsidie' binnen te halen, vooral vernieuwende ativiteiten organiseren. Daarmee moeten ze proberen veel jongeren in het hele land te bereiken. Die jongeren moeten van de minister ook na afloop van het project iets hebben geleerd of actiever zijn in de maatschappij. Wat ze precies leren, moet ook omschreven staan in het voorstel aan de minister. Bovendien moeten de projecten door jongeren uit de organisatie zelf zijn bedacht en uitgevoerd.

Dat hadden de Jonge Democraten, de jongeren bij D66, niet goed begrepen. Zij konden ruim vierendertigduizend gulden projectsubsidie krijgen, maar haalden maar zesduizend binnen, voor de organisatie van een 'nacht van de democratie.' "Er vindt bij deze projecten geen meting van de resultaten plaats', oordeelde VWS.

De jonge VVD'ers begrepen het wel. Zij dienden negen voorstellen in, die ook werden goedgekeurd. Zo zullen de liberalen volgend jaar projecten organiseren over drugsbeleid, fundamentalisme en immigratiebeleid. Ook de Jonge Socialisten (bij de PvdA) kregen een deel van het gevraagde bedrag uitgekeerd, voor een project voor jongeren in achterstandssituaties. Zij vroegen ook geld voor een project voor MBO-scholieren en voor een 'groot kennis festival'. Daarvan bleek niet dat de activiteiten door jongeren zelf waren bedacht en zouden worden uitgevoerd.

"De organisaties waren voldoende voorbereid op deze nieuwe maatregel', verklaart voorlichter Anneke Verlindt van het ministerie van VWS. "Ze hebben in september een brief ontvangen om de nieuwe regeling te melden. Daarna heeft het bureau Twijnstra & Gudde het hen nog eens uitgelegd. De eerste voorstellen werden door dat bureau ook beoordeeld en van commentaar voorzien teruggestuurd. Pas daarna stuurden ze de projectvoorstellen naar het ministerie. Ze zouden moeten kunnen weten hoe het moest.'

Volgend jaar zal het gedeelte subsidie waarvoor eerst voorstellen moeten worden gedaan, groter zijn dan een kwart. Bovendien moeten alle politieke jongerenorganisaties dan een accountantsverklaring hebben, waaruit blijkt dat ze meer dan 750 betalende leden hebben. Voor de kleinere organisaites, zoals Dwars (Groen Links), zal dat laatste nog heel erg lastig worden.

Bron: Trouw, 14 januari 1995

« Terug

Reacties op 'Politieke jongerenorganisaties snappen nieuw subsidiesysteem nog niet helemaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.