Asielbeleid CDA gaat te weinig over hulp aan mensen

woensdag 04 februari 1998 17:43

De jongerenorganisatie van het CDJA gaf op drie punten kritiek op het asielbeleid van het CDA en we onderschrijven dat van harte. De ambtsberichten komen op een verkeerde manier tot stand, asielzoekers hebben recht op hoger beroep en het is onmenselijk dat niet-verwijderbare, uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven hier nog steeds geen bestaan mogen opbouwen.

Wij menen dat de problemen niet de wereld uit zijn met het oplossen van enkele punten. Volgens de RPF-jongeren moet het CDA voor een christelijk sociaal asielbeleid meer doen dan slechts de drie genoemde punten in het programma opnemen, net zo goed als de RPF dat moet, net zo goed als de andere partijen.

De concept-verkiezingsprogramma's laten veel te wensen over. Het blijft bij enkele algemene opmerkingen over 'opvangen in de eigen regio' en 'de asielprocedure moet korter'.

VluchtelingenWerk Nederland heeft alle partijen een reeks voorstellen toegestuurd voor de verkiezingsprogramma's. Waarom vinden we daar hooguit een of twee punten van terug bij de partijen? Het is hypocriet om alleen in actie te komen als Koerden Nederland 'overstromen' of als er opvallend veel Irakezen een status krijgen. Waarom gaat de politiek niet uit van hulp aan mensen?

Van verschillende kanten, onder andere van de Nationale Ombudsman, horen we harde kritiek op de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ze zouden slechte tolken in dienst hebben, te weinig tijd besteden aan de mensen en onzorgvuldig te werk gaan bij de beoordeling. Alleen al het feit dat de rechter meer dan een kwart van de afwijzingen alsnog ongedaan maakt, spreekt voor zich. Nu heeft de minister afgelopen maand wel enkele verbeteringen aangekondigd, maar verandert er ook iets fundamenteel? Er moet ook bij beleidsuitvoerders een andere houding komen en Justitie moet daaraan doen wat mogelijk is. Er gaat erg veel fout in de procedure en te vaak worden asielzoekers (ook in de fase van integratie) geconfronteerd met onbegrip van de beleidsuitvoerders en met onrechtvaardigheid. Te vaak horen we: "Er is geen draagvlak voor in de samenleving.' Maar het is de overheid zelf die de schijn ophoudt dat het allemaal zo rechtvaardig en humaan mogelijk gaat. Ze moet een draagvlak willen creeren.

Wij staan volledig achter de punten van het CDJA en we hopen serieus dat de CDA-partijraad er notie van neemt. Maar de RPF-jongeren denken dat dat niet voldoende is. Het CDJA biedt wel een goed uitgangspunt om te pleiten voor een mentaliteitsverandering, voor iedereen die op welk niveau ook te maken heeft met asielzoekers. En we vragen de politieke partijen om als uitgangspunt hulp aan mensen te nemen, die vaak geen kans krijgen om ergens nog een normaal leven op te bouwen en voor wie wij vaak echt de laatste hoop zijn.

Frank Mulder, Hadassa Ytsma en Herma van der Veen zijn auteurs van de werkgroep Vreemdelingenproblematiek van de RPF-Jongeren

« Terug

Reacties op 'Asielbeleid CDA gaat te weinig over hulp aan mensen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.